În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificătile şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va organiza, în perioada 27-29 noiembrie 2019, o sesiune de examen în vederea atestării verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.

Proba scrisă va avea loc în data de 28 noiembrie 2019  

–   între orele 09:00-11:00, pentru atestatul de tip VGd;

–   între orele 12:00-14:00, pentru atestatul de tip EGd.

Interviul va avea loc în data de 28 sau 29 noiembrie 2019, după caz, urmând ca programarea candidaților la interviu să fie publicată pe pagina de internet a ANRE după susținerea probei scrise.

Proba scrisă și interviul se vor desfășura la sediul ANRE din Bucureşti, str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2 (cu intrare din Bulevardul Carol I), în Sala Albă (Sala de Consiliu).

Accesul la examen se face numai în urma prezentării unui act de identitate, precum și a dovezii achitării tarifului de examen, după caz.

https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public/info-verificatori-de-proiecte-si-experti-tehnici-gaze-naturale/anunt-examen-verificatori-de-proiecte-si-experti-tehnici-pentru-obiectivele-sistemele-din-sectorul-gazelor-naturale-perioada-22-23-09-2014