Anunt examen verificatori de proiecte şi experţi tehnici

În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificătile şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei va organiza, în data de 29 octombrie 2018, examenul de atestare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.

Situaţia dosarelor, precum şi a completărilor necesare, după caz, se pot consulta accesând acest link. Invităm solicitanţii care intenţionează să participe la examen să depună documentele necesare, în conformitate cu prevederile Regulamentului, până la data de 19 octombrie 2018.

Locul desfăşurării examenului şi programarea candidaţilor vor fi comunicate ulterior candidaţilor care îndeplinesc condiţiile, în conformitate cu prevederile Regulamentului.