În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va organiza, în perioada 29-30 iunie 2020, o sesiune de examinare în vederea atestării verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.

Proba scrisă din perioada 29-30 iunie 2020 va avea loc astfel :

–   în 29.06.2020, între orele 10:00-12:00, pentru atestatele de tip VGd;

–   în 29.06.2020, între orele 12:00-14:00, pentru atestatele de tip EGd ;

–   în 30.06.2020, între orele 10:00-12:00, pentru atestatele de tip VGt;

–   în 30.06.2020, între orele 12:00-14:00, pentru atestatele de tip EGt.

Interviul va avea loc în data de 30 iunie 2020, urmând ca programarea candidaților la interviu să fie publicată pe pagina de internet a ANRE după susținerea probei scrise.

Proba scrisă și interviul se vor desfășura la sediul ANRE din Bucureşti, str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2 (cu intrare din Bulevardul Carol I), în Sala Albă (la parter, lângă Registratură).

Accesul la examen se face numai în urma prezentării actului de identitate, precum și a dovezii achitării tarifului de examen, după caz.

Rezultatele finale în urma desfășurării examenului de atestare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale din perioada 29-30 iunie 2020 se regăsesc în fișierul atașat.

Fisiere atasate