Clienții noncasnici cu un număr mediu scriptic de salariați mai mic de 50 și o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanțul contabil, conform raportărilor fiscale anuale, care nu depășește 10 milioane de euro, precum și clienții casnici, au dreptul să beneficieze de serviciu universal (SU).

Pentru clienții finali care beneficiază de SU, furnizorii de ultimă instanță (FUI) garantează un serviciu de furnizare la un nivel de calitate si la prețuri rezonabile, transparențe, comparabile și nediscriminatorii (aart 3, pct. 72 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale).

Identificarea clienților finali noncasnici beneficiari de SU se realizeaza de către FUI, în baza documentelor prevăzute de legislația specifică, transmise FUI de către clienți.

Deși pentru identificarea clienților finali care au dreptul la SU, FUI au transmis scrisori prin care clienții noncasnici au fost informații despre condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească și documentele pe care trebuie să le prezinte pentru a putea beneficia de acest serviciu, numai un număr relativ mic de clienți un răspuns notificării FUI și au transmis documentele necesare.

Având in vedere ca, în urma procesului de dereglementare, desfășurat conform Memorandumului de Înțelegere semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, începând cu data de 01.01.2014 nu vor mai exista tarife reglementate pentru clienții noncasnici, energia electrică consumată de clienții noncasnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate, va fi facturată astfel:

  • la un preț denumit „CPC”, avizat de ANRE, în cazul clienților care, în baza documentelor pe care le-au transmis FUI, au dreptul la SU,
  • la un preț mai mare decât prețul „CPC” în cazul celoralți clienți.

Pentru a evita facturarea la prețurile practicate de FUI pentru clienții care nu au dreptul la SU, clienții respectivi trebuie să încheie, până la sfârsitul anului curent, contracte de furnizare energie electrică pe piața concurențială, la prețuri negociate. Lista furnizorilor cu activitate pe piața concurențială cu amănuntul poate fi consultată la adresa http://www.anre.ro, secțiunea Operatori / Rapoarte / Furnizare către consumatori.

Clienții finali noncasnci care nu au răspuns solicitării FUI, dar care îndeplinesc condițiile și doresc să beneficieze de SU, trebuie să transmită de urgență FUI din zona respectivă de distribuție, documentele care atestă încadrarea în această categorie.