În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 133/2021, în data de 9.05.2023 se desfăşoară interviul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.

Persoanele care au depus dosare pentru atestarea ca verificator de proiecte/expert tehnic pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale trebuie să aducă la cunoștința ANRE intenţia cu privire la susţinerea interviului pe teme de specialitate în vederea atestării, cu cel puţin 4 zile înainte de data programată pentru interviu.