În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 66/2023, în data de 29.06.2023 se desfăşoară interviul pentru autorizarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice.

 

Modalitatea de notare şi evaluare a candidaţilor în vederea obținerii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

În conformitate cu prevederile Procedurii de autorizare a verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, prevăzută în Anexa nr. 1 a Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 66/2023, candidații a căror documentaţie este completă sunt programaţi în vederea participării la un interviu pe teme de specialitate, susţinut în prezenţa unei Comisii de autorizare.

Fiecărui candidat i se vor adresa minim 5 întrebări.

Pentru a fi declarat autorizat, candidatul trebuie să obțină, la interviu, din partea Comisiei de autorizare, o medie de cel puțin 7 puncte.

 

Lista persoanelor fizice programate în vederea susținerii interviului