Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei organizează, începând cu data de 16.08.2023, sesiunea de Toamnă 2023 de autorizare a electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, precum și de vizare a documentelor care atestă aceste calități

Ținând cont de cadrul legal, desfășurarea examenelor trebuie să respecte toate măsurile prevăzute de legislație

Programul de organizare și desfășurare:

16 – august – 2023 15 – septembrie – 2023 Înscrierea candidaților la examenele/interviurile de autorizare, respectiv la vizarea documentelor deținute
17 – octombrie – 2023 Data limită pentru publicarea în portal a listei tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc/ nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament), cu indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul, și cu precizarea centrului în care vor fi programați
20 – octombrie – 2023 Data limită pentru completarea dosarelor (după caz)
COMPLETĂRILE SE POT TRANSMITE ȘI PE ADRESA DE E-MAIL electricieni@anre.ro, PÂNĂ LA DATA DE 20 OCTOMBRIE 2023
25 – octombrie – 2023 Data limită pentru publicarea în portal a listei finale a tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc-propuși la examen, propuși la prelungire/vizare/ nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament-neadmiși), cu indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul
30 – octombrie – 2023 Publicarea listelor aferente fiecărui centru, cu precizarea seriei în care vor fi programați candidații propuși la examen, conform informațiilor ce vor fi disponibile pe https://spv.anre.ro/examene-electricieni/.

Publicarea listelor aferente programării la interviu a candidaților la obținerea calităților de verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

01 – noiembrie 26 – noiembrie – 2023 Desfășurarea examenelor de autorizare
3 zile de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a ANRE Înregistrarea contestațiilor

 

Pentru înscrierea în cadrul sesiunii de Toamnă 2023, solicitantul înregistrează sau transmite la ANRE dosarul, prin următoarele mijloace de comunicare:

  1. prin intermediul portalului autorităţii competente;
  2. prin încărcare în platforma PCUe.

Orice altă modalitate de transmitere a solicitării NU va fi considerată cerere de înscriere!!!

Programul de organizare și desfasurare a sesiunii de Toamnă 2023 ar putea suferi modificări în funcție de numărul solicitanților. Vă rugăm accesați periodic pagina de internet a ANRE-ului pentru informații actualizate.

NOTĂ: În conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 140/2022 de aprobare a tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2023, tariful perceput pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută și verifică instalații electrice, a verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, respectiv pentru vizarea adeverințelor care atestă calitățile menționate anterior, SE ACHITĂ DE SOLICITANT ANTERIOR DEPUNERII DOCUMENTAȚIILOR.

Dosarele care nu au anexată dovada achitării tarifului de autorizare/vizare nu vor fi analizate.

Anunţ privind programul sesiunii de Toamnă 2023 de autorizare a electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, precum și de vizare a documentelor care atestă aceste calități