ANUNŢ

privind întocmirea şi transmiterea către ANRE, în anul 2021, de către titularii de licenţe/ decizii de confirmare acordate de către ANRE în domeniile energiei electrice, energiei termice şi al gazelor naturale, a declaraţiilor privind calculul contribuţiei datorate autorităţii pentru anul 2021 – etapa de estimare

În conformitate cu prevederile Anexei 4, pct. I.7 şi II.4, ale Ordinului Preşedintelui ANRE nr. 223/2020, titularii de licenţe/ decizii de confirmare acordate de către ANRE, în domeniile energiei electrice, energiei termice şi al gazelor naturale vor completa declaraţiile privind calculul contribuţiei datorate Autorităţii pentru anul 2021 conform modelelor din fişierele ataşate.

Titularii de licenţe, inclusiv persoanele juridice având sediul social în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la art. 10 alin. (7) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia persoanelor juridice prevăzute la pct. 2 lit. b) şi c) ale Ordinului Preşedintelui ANRE nr. 223/2020, vor transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până cel târziu la data de 22 .02. 2021, declaraţiile semnate de reprezentantul legal  sau de o persoană împuternicită de acesta.

Declaraţiile completate se transmit prin e-mail la adresa contributii@anre.ro.

Netransmiterea datelor solicitate în termenul prevăzut sau transmiterea eronată a acestora în urma primirii notificărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei constituie contravenţie conform prevederilor art. 93 şi 194 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 47 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Fişiere ataşate

  1. Declaraţie privind valoarea cifrei de afaceri estimată a fi realizată pentru anul 2020 din desfăşurarea activităţilor licenţiate pe teritoriul României în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în cogenerare, precum şi din activităţi/servicii în domeniul energiei termice produse în sistem centralizat.
  2. Declaraţie privind cantitatea de gaze naturale/biogaz/biometan/hidrogen/GNL estimată a fi realizată pentru anul 2021 din desfăşurarea activităţilor licenţiate pe teritoriul României în domeniul gazelor naturale.
  3. Declaraţie privind cifra de afaceri estimată a fi realizată pentru anul 2020 din desfăşurarea activităţilor licenţiate pe teritoriul României  în domeniul gazelor naturale (se completează doar de operatorii licenţiaţi – activitatea de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale şi pentru operarea terminalului GNL).

 

 

Fisiere atasate