În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 91/23.06.2022, denumit în continuare Regulament, ANRE organizează un proces de selecție pentru desemnarea unor furnizori de ultimă instanță de energie electrică, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulament.

Furnizorii de energie electrică care sunt interesați să fie desemnați în calitate de furnizor de ultimă instanță de energie electrică trebuie să transmită la ANRE următoarele documente:

  1. o cerere prin care își exprimă disponibilitatea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament.

  2. un certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte că furnizorul nu se află în procedură de insolvenţă;

  3. o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului sau a împuternicitului acestuia, din care să rezulte că desfășoară, la data transmiterii documentației de desemnare, precum și în ultimele 12 luni anterioare transmiterii acesteia, activitatea de furnizare a energiei electrice la clienții finali.

Modalitatea de transmitere a cererii și a documentației necesare desemnării:

Cererea și documentația necesare desemnării se redactează în limba română și se pot transmite la ANRE astfel:

a) în format hârtie, în oricare dintre formele: original, copie legalizată, copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul;

b) în format electronic, certificat prin semnătura electronică a reprezentantului legal al furnizorului.

Adresa unde se transmit cererea și documentația necesară desemnării:

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

Str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, București, cod poștal 020995

Registratură (intrarea din Bd. Carol I)

Adresa de e-mail: anre@anre.ro și spee@anre.ro.

Termenul-limită de transmitere la ANRE a cererii și a documentației necesare desemnării: 26.09.2022

Fisiere atasate