ANUNŢ

privind prelungirea termenului limită de transmitere a raportărilor aferente lunilor ianuarie și februarie 2021 pe machetele de monitorizare lunară piaţă energie electrică

 (Ordinul ANRE nr. 67/2018 și Ordinul ANRE nr. 167/2019)

 

Vă informăm că la solicitarea mai multor participanţi la piața de energie electrică au fost prelungite termenele limită de transmitere către ANRE (prin încărcarea formatului electronic în portalul ANRE) a raportărilor lunare pe machetele de monitorizare a pieței de energie electrică, astfel:

  • pentru raportările lunii ianuarie 2021 noul termen limită este 31.03.2021;
  • pentru raportările lunii februarie 2021 noul termen limită este 12.04.2021.

Începând cu raportările aferente lunii martie 2021, termenele limită de încărcare în portalul ANRE redevin ultima zi a lunii următoare celei de raportare (L+1 pentru L).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați Serviciului Monitorizare Piaţă Energie Electrică, REMIT din cadrul Direcţiei Monitorizare, REMIT prin canalele de comunicare cunoscute.

Fisiere atasate