Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică (Ordinul președintelui ANRE nr. 67/2018), machetele lunare de monitorizare a pieţei angro de energie electrică au fost revizuite, pentru a reflecta modificările apărute în structura pieţei de energie electrică începând cu 1 septembrie 2020.

Astfel, participanţii la piaţa angro de energie electrică, care au obligaţii de raportare lunară a datelor de tranzacţionare conform Metodologiei angro vor utiliza formatul revizuit  al fiecărei machete lunare de monitorizare dedicată raportării tranzacțiilor cu energie electrică începând cu luna de raportare septembrie 2020, pus la dispoziţie pentru descărcare pe site-ul www.anre.ro, la secțiunea Energie electrică/Legislaţie/Machete, în capitolul dedicat fiecărui tip de participant și în portalul ANRE.

Modificările apărute în structura machetelor vizează introducerea unor câmpuri noi aferente tipurilor de contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate de participanţi în urma tranzacţionării energiei electrice pe piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pe perioade lungi de livrare (Ordinul președintelui ANRE nr. 129/2020) și a aplicării prevederilor art. VII din Ordinul președintelui ANRE nr. 65/2020.

În vederea preluării corecte în baza de date ANRE a datelor lunare raportate, atragem atenţia asupra necesităţii descărcării şi completării machetelor lunare de monitorizare în noul format, de către toţi participanţii la piaţă care raportează date lunare de tranzacţionare, indiferent dacă aceştia sunt activi sau nu pe pieţele nou apărute.

Pentru a evita posibile erori de raportare este obligatorie respectarea Instrucţiunilor de completare specifice fiecărui tip de machetă, publicate în aceeaşi locaţie cu aceasta, care au fost actualizate corespunzător.

Modalităţile de transmitere lunară către ANRE şi termenul de raportare se păstrează.

Pentru orice detalii suplimentare sau nelămuriri privind modul de completare a machetelor lunare de monitorizare,  vă rugăm să vă adresaţi personalului Serviciului Monitorizare Piaţă Energie Electrică, REMIT din cadrul Direcţiei Monitorizare, REMIT, la numărul de telefon 021.303.38.16 sau pe adresele de e-mail raportari.piete@anre.ro, espanu@anre.ro, mihaela.barbu@anre.ro.

Fisiere atasate