ANUNŢ

       privind raportarea datelor aferente anului 2021 pe machetele de monitorizare lunară piaţă energie electrică

(conform prevederilor Ordinelor ANRE nr. 67/2018, nr. 205/2018 şi nr. 167/2019)

 

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică (Ordinul ANRE nr. 67/2018), Metodologiei de monitorizare a  pieței de energie electrică pentru clienții finali deserviți de FUI (Ordinul ANRE nr. 205/2018) şi ale Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică (Ordinul ANRE nr. 167/2019), a demarat procesul de colectare a datelor lunare aferente anului 2021 destinate monitorizării activității pe piața de energie electrică a participanților la piață definiți la art. 7 din Metodologia de monitorizare a pieţei angro de energie electrică și a operatorilor piețelor centralizate.

Formatul necesar raportării lunare a fost revizuit, în principal pentru a reflecta modificările apărute în cadrul de reglementare în contextul liberalizării pieței de energie electrică. Totodată, au fost operate unele modificări la nivelul colectării de date în scopul simplificării sarcinii de raportare către ANRE a participanților la piață.

Participanţii la piaţa de energie electrică cu obligații de raportare a datelor și operatorii piețelor centralizate pot descărca formatul revizuit pentru 2021 de pe site-ul www.anre.ro, Energie electrică/Legislaţie/Machete, secțiunea dedicată fiecărui tip de participant/operator piață sau din contul creat pe portalul ANRE. În vederea preluării corecte în baza de date națională a datelor lunare raportate, atragem atenția asupra importanței utilizării exclusive a formatului revizuit pentru 2021.

Titularii de licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice deţinători de unităţi dispecerizabile, care deţin şi licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, vor completa macheta de monitorizare aferentă tranzacţiilor angro cu energie electrică destinată producătorilor de energie electrică din perspectiva ambelor tipuri de licenţă.

Ca noutate, toți titularii de licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice care au și calitatea de participant desemnat de o entitate agregată sau agregator vor completa macheta de monitorizare aferentă tranzacţiilor angro cu energie electrică destinată producătorilor de energie electrică, chiar dacă dețin doar unități nedispecerizabile de producere a energiei electrice.

Culegerea datelor pe macheta de monitorizare Tranzactii_EA.xls (pachet zip Tranz_ee_EA, secțiunea Machete Producători) a fost eliminată.

Participanţii la piaţă care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în baza licenţei pentru activitatea traderului pe piaţa angro de energie electrică sau a confirmării dreptului de a participa la pieţele de energie electrică din România, vor completa macheta de monitorizare a tranzacţiilor angro cu energie electrică destinată furnizorilor concurenţiali, postată în secţiunea destinată acestora.

Furnizorii de ultimă instanţă vor completa macheta de monitorizare Monit_piataFUI.xls (pachet zip Tranz_ee_FUI secțiunea Machete Furnizori de Ultimă Instanță), reproiectată pentru a prelua și obligațiile de raportare stabilite prin Metodologia de monitorizare a  pieței de energie electrică pentru clienții finali deserviți de FUI, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 205/2018. Prin actualizarea acesteia conform cadrului de reglementare aplicabil pentru activitatea de furnizare în regim de SU şi UI, au rezultat obligații de raportare simplificate.

În cazul în care un participant la piață se constituie ca parte responsabilă cu echilibrarea pentru cel puţin încă un participant, este necesară completarea machetei de monitorizare Monit_PRE.xls, aflată pe site-ul ANRE la secțiunea Machete PRE, transmiterea acesteia către ANRE realizându-se similar celorlalte machete lunare.

Pentru a evita posibile erori de raportare recomandăm participanților la piață consultarea Instrucţiunilor de completare și/sau a informațiilor suplimentare prezente în interiorul fiecărei machete (Notele din dreapta tabelului de culegere a datelor). Solicităm, totodată, completarea cu atenţie a tuturor câmpurilor care reflectă activitatea participantului la piață şi transmiterea raportărilor către ANRE doar atunci când datele finale sunt complete şi corecte.

Transmiterea lunară către ANRE a raportărilor lunare completate se va face în format electronic prin încărcarea în contul creat pe portalul ANRE (https://portal.anre.ro/) până în ultima zi a lunii următoare celei de raportare (L+1 pentru L); accesul în cont se realizează pe baza credențialelor transmise reprezentanţilor fiecărei societăți (Nume utilizator şi Parola).

Ulterior încărcării în portalul ANRE a versiunii finale a raportării lunare (care, dacă este cazul, trebuie să reflecte și posibilele corecții intervenite în procesul de validare a datelor realizat de DMREMIT), participantul va transmite scanat pe adresa de email anre@anre.ro o declarație oficială (cu număr de înregistrare şi semnătura reprezentantului legal) prin care să ateste transmiterea raportării din luna respectivă în mod complet, corect, cu precizarea datei de încărcare în portal.

Pentru raportările aferente lunii ianuarie 2021, termenul limită pentru transmiterea electronică prin portalul ANRE va fi 22.03.2021, urmând ca începând cu raportările lunii februarie 2021, termenul-limită să redevină ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Pentru orice detalii suplimentare sau nelămuriri privind modul de completare a machetelor lunare de monitorizare,  vă rugăm să contactați specialiștii Serviciului Monitorizare Piaţă Energie Electrică, REMIT din cadrul Direcţiei Monitorizare, REMIT, pe adresele de e-mail raportari.piete@anre.ro, espanu@anre.ro, mihaela.barbu@anre.ro.

 

Fisiere atasate