ANUNŢ

privind raportarea datelor aferente anului 2022

pe machetele de monitorizare lunară piaţă energie electrică

(conform prevederilor Ordinelor ANRE nr. 67/2018, nr. 205/2018 şi nr. 167/2019)

 

Informăm pe această cale participanții activi la piața de energie electrică și operatorii piețelor centralizate de energie electrică, așa cum sunt aceștia definiți la art. 7 din Metodologia de monitorizare a pieţei angro de energie electrică, că în baza prevederilor Ordinului ANRE nr. 67/2018, Ordinului ANRE nr. 205/2018 şi Ordinului ANRE nr. 167/2019, a început procesul de colectare a datelor lunare aferente anului 2022 destinate monitorizării activității pe piața de energie electrică.

Formatul necesar raportării lunare a fost revizuit pentru a reflecta modificările apărute odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 precum și pentru modificarea unor acte normative și modificărilor apărute în cadrul de reglementare aplicabil din 2022.

Participanţii la piaţa de energie electrică cu obligații de raportare a datelor și operatorii piețelor centralizate pot descărca formatul revizuit al fiecărei machete de pe site-ul www.anre.ro, Energie electrică/Legislaţie/Machete, secțiunea dedicată fiecărui tip de participant/operator piață sau din contul creat pe portalul ANRE. În vederea preluării corecte în baza de date națională a datelor lunare raportate, atragem atenția asupra importanței utilizării exclusive a formatului revizuit pentru 2022.

Titularii de licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice deţinători de unităţi dispecerizabile, care deţin şi licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, vor completa macheta de monitorizare aferentă tranzacţiilor angro cu energie electrică destinată producătorilor de energie electrică din perspectiva ambelor tipuri de licenţă.

Titularii de licenţă care dețin și licență pentru activitatea de agregare sau au calitatea de participant desemnat de o entitate agregată vor completa macheta de monitorizare aferentă tranzacţiilor angro cu energie electrică destinată producătorilor de energie electrică, chiar dacă dețin doar unități nedispecerizabile de producere a energiei electrice.

Participanţii la piaţă care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în baza licenţei pentru activitatea traderului pe piaţa angro de energie electrică sau a confirmării dreptului de a participa la pieţele de energie electrică din România, vor completa macheta de monitorizare a tranzacţiilor angro cu energie electrică destinată furnizorilor concurenţiali, postată în secţiunea destinată acestora.

În cazul în care un participant la piață se constituie ca parte responsabilă cu echilibrarea pentru cel puţin încă un participant, este necesară completarea machetei de monitorizare Monit_PRE.xls, aflată pe site-ul ANRE la secțiunea Machete PRE, transmiterea acesteia către ANRE realizându-se similar celorlalte machete lunare.

Pentru a evita posibile erori de raportare recomandăm participanților la piață consultarea Instrucţiunilor de completare și/sau a informațiilor suplimentare prezente în interiorul fiecărei machete (Notele din dreapta tabelului de culegere a datelor). Solicităm, totodată, completarea atentă a tuturor câmpurilor care reflectă activitatea participantului la piață şi transmiterea raportărilor către ANRE doar atunci când datele finale sunt complete şi corecte.

Transmiterea lunară către ANRE a raportărilor lunare completate se va face în format electronic prin încărcarea în contul creat pe portalul ANRE (https://portal.anre.ro/) până în data de 25 a lunii următoare celei de raportare (L+1 pentru L); accesul în cont se realizează pe baza credențialelor transmise reprezentanţilor fiecărei societăți (Nume utilizator şi Parola).

Ulterior încărcării în portalul ANRE a versiunii finale a raportării lunare (care trebuie să reflecte și posibilele corecții intervenite în procesul de validare a datelor realizat de Serviciul Monitorizare Piaţă Energie Electrică, REMIT (SMPEE) din cadrul Direcţiei Monitorizare, REMIT- Direcția Generală Monitorizare și Investigații), participantul va transmite pe adresa de email raportari.piete@anre.ro o declarație oficială (cu număr de înregistrare şi semnătura reprezentantului legal) prin care să ateste transmiterea raportării din luna respectivă în mod complet, corect, cu precizarea datei de încărcare în portal.

Vă informăm că termenul-limită pentru transmiterea electronică prin portalul ANRE a raportărilor pentru luna ianuarie 2022 este 04.03.2022.

Reiterăm faptul că începând cu raportările lunii februarie 2022, pentru toate lunile din anul 2022, termenul-limită pentru transmiterea electronică prin portalul ANRE va fi data de 25 a fiecărei luni următoare celei pentru care se raportează, în scopul creării condițiilor pentru verificarea mai rapidă a datelor transmise pentru decontarea sumelor destinate acoperirii diferențelor de preț compensate în conformitate cu obligațiile ce revin ANRE conform prevederilor OUG nr. 118/2021 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru orice detalii suplimentare sau nelămuriri privind modul de completare a machetelor lunare de monitorizare,  vă rugăm să contactați specialiștii SMPEE pe adresa de e-mail raportari.piete@anre.ro.

Fisiere atasate