Pentru cererile înregistrate și soluționate în cadrul sesiunii de Toamnă 2023 pe bază de examen/interviu, ridicarea autorizațiilor de electrician în domeniul instalațiilor electrice, precum și autorizațiilor de verificator de proiecte și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, se va putea face de la Registratura ANRE, la o dată ce va fi comunicată ulterior, după soluționarea contestațiilor.

Conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 66/2023, contestaţiile cu privire la rezultatele examenului susţinut în vederea obţinerii calităţii de electrician autorizat se înregistrează în format electronic pe portalul ANRE în termen de 3 zile de la data publicării acestora.