Ca urmare a introducerii Proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor privind publicarea informaţiilor aferente tranzacţiilor încheiate pe piaţa de energie electrică pe ordinea de zi a ședinței Comitetului de reglementare al ANRE, ce va avea loc în data de 18.01.2017, termenul de transmitere a observațiilor și comentariilor este 16.01.2017.

Documentul este elaborat ca urmare a prevederilor articolului 43 (3) din Legea nr. 203/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, care precizează că preţurile şi cantităţile stabilite în urma tranzaţiilor efectuate pe toate pieţele centralizate de energie electrică, inclusiv contractele de pe piaţa reglementată sau de export, se fac publice conform reglementărilor ANRE. Regulile supuse discuţiei impun obligaţia pentru participanţii la piaţă de a transmite operatorului pieţei de energie electrică informaţiile aferente contractelor de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate, inclusiv pe piaţa reglementată de energie electrică sau de export, respectiv preţul şi cantitatea aferente; în urma primirii acestor informaţii, operatorul referit trebuie să asigure publicarea pe pagina proprie de web, în vederea respectării prevederilor Legii.

11.01.2017