ANUNȚ privind întocmirea şi transmiterea în anul 2020, de către titularii de licenţe acordate de către ANRE în domeniul energiei electrice şi termice a Raportului anual 2019

Titularii de licenţe acordate de către ANRE în domeniul energiei electrice şi termice au obligaţia de a transmite autorităţii, un Raport anual întocmit la data de 31.12.2019, conform prevederilor Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi termice, aprobată cu Ordinul ANRE nr.32/2016, cu modificările si completările ulterioare. În cadrul metodologiei amintite, se va considera anul de raportare (respectiv [n] ), anul 2019.

Termenul de transmitere ANRE a Raportului anual 2019 este cel târziu până la data limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, întocmite la data de 31.12.2019, la autoritatea de administrare fiscală din România.

Arhiva ce conţine machetele aferente Raportului anual 2019, inclusiv instrucţiunile de întocmire şi transmitere, se numeşte: „Machete_Raport_anual_Ordin_32_2016.zip” şi poate fi descărcată de pe portalul ANRE, de la adresa: Energie Electrică – Legislaţie – Machete – Rapoarte anuale titulari de licenţe.

Informaţiile vor fi transmise autorităţii, în format hârtie şi electronic, conform fişierului cu instrucţiuni din cadrul arhivei mai sus amintite.

Fisiere atasate