ANUNȚ privind întocmirea şi transmiterea în anul 2020, de către titularii de licenţe acordate de către ANRE, în domeniul energiei electrice, energiei termice şi al gazelor naturale, a raportărilor privind calculul / regularizarea contribuţiei datorate autorităţii pentru anul 2019

Conform prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 si de modificare a Ordinului 224/2018, cu modificările şi completările ulterioare, titularii de licenţe acordate de către ANRE, în domeniul energiei electrice, energiei termice şi al gazelor naturale, au obligaţia transmiterii raportărilor privind calculul / regularizarea contribuţiei datorate autorităţii pentru anul 2019, cel târziu, în termen de 5 zile de la ultima zi, prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, întocmite la data de 31.12.2019, la autoritatea de administrare fiscală din România.

Formularele ce trebuie completate în acest sens şi instrucţiunile aferente se pot descărca din arhiva ataşată prezentului anunţ.

Fisiere atasate