ANUNȚ privind întocmirea şi transmiterea în anul 2020, de către titularii de licenţe acordate de către ANRE, în domeniul energiei electrice şi termice, a raportărilor privind calculul / regularizarea contribuţiei datorate autorităţii pentru anul 2020

Conform prevederilor:

  1. Ordinului președintelui ANRE nr. 251/2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019, precum şi pentru modificarea acestuia,
  2. Ordinului preşedintelui ANRE nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020,

titularii de licenţe acordate de către ANRE, în domeniul energiei electrice şi termice, au obligaţia transmiterii raportărilor privind calculul / regularizarea contribuţiei datorate autorităţii pentru anul 2020, cel târziu, în termen de 5 zile de la ultima zi, prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, întocmite la data de 31.12.2019, la autoritatea de administrare fiscală din România.

Formularele ce trebuie completate în acest sens şi instrucţiunile aferente se pot descărca din arhiva ataşată prezentului anunţ.

Fisiere atasate