Autorizațiile/adeverințele de electrician/verificator de proiecte/expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, se ridică de la Registratura ANRE, de către:

– titularul documentului,

– o altă persoană, în baza unei împuterniciri formale în acest sens,

– serviciile poștale/firmele de curierat.

Notă: În cazul listelor de angajați din partea unui operator economic, se va prezenta la Registratura ANRE lista purtând semnătură fiecărui titular de autorizație/adeverință.