23 04 2024

Anunț privind Regulamentul (UE) 2024/1106 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 aprilie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1227/2011 și (UE) 2019/942 în ceea ce privește îmbunătățirea protecției Uniunii împotriva manipulării pieței în cadrul pieței angro de energie

2024-04-23T16:10:30+03:0023 aprilie 2024|Anunturi, Comunicări publice|

În data de 17.04.2024, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat Regulamentul (UE) 2024/1106 al Parlamentului European și al Consiliului  din 11 aprilie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) ...

23 04 2024

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Procedurii privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acţiunilor de investigaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2022, cu modificările şi completările ulterioare

2024-04-23T15:47:13+03:0023 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica, Gaze naturale|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile se ...

23 04 2024

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017, cu modificările şi completările ulterioare

2024-04-23T15:46:45+03:0023 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica, Gaze naturale|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile se ...

18 04 2024

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 171/2019

2024-04-18T14:32:02+03:0018 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile se ...

16 04 2024

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2022

2024-04-16T16:03:56+03:0016 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile ...

16 04 2024

Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 78/2022

2024-04-16T16:04:09+03:0016 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile ...

Go to Top