CHESTIONAR de evaluare a informaţiei publicate în documentul lunar “Raport privind rezultatele monitorizării pieţei de energie electrică”

În virtutea dreptului de a organiza consultarea publicului în îndeplinirea atribuţiilor conferite prin prevederile art. 11 (Raporturile ANRE cu terţii) din Legea nr. 160/2012, ANRE supune atenţiei opiniei publice următorul chestionar, fiind interesată de evaluarea gradului de satisfacţie privind informaţia prezentată în cuprinsul documentului cu frecvenţă lunară “Raport privind rezultatele monitorizării pieţei de energie electrică”.

În această perioadă, ANRE se află într-un proces de remodelare a sistemului de colectare a datelor de la participanţii la piaţa de energie electrică, în vederea desfăşurării activităţii de monitorizare a pieţei de energie electrică în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2012 corelate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT).

În vederea identificării celor mai bune mijloace de informare atât a participanţilor la piaţa de energie electrică cât şi a publicului larg, suntem interesaţi de opinia dvs., în calitate de clienţi ai informaţiei publicate, privind cantitatea, calitatea, relevanţa şi frecvenţa de publicare a informaţiilor cuprinse în documentul menţionat.

Prin completarea chestionarului ataşat ne veţi da posibilitatea să cunoaştem percepţia dvs. asupra informaţiilor prezentate şi să evaluăm cel mai potrivit mod de comunicare a rezultatelor activităţii de monitorizare a pieţei de energie electrică desfăşurată de ANRE.

Vă rugăm să completaţi chestionarul următor prin bifarea căsuţei corespunzătoare opiniei dvs. pentru fiecare din întrebări şi respectiv prin completarea rubricii de sugestii din finalul chestionarului.

Vă rugăm, de asemenea, să ne oferiţi datele dvs. de contact.

Chestionarul completat va putea fi transmis până pe 14 octombrie 2016 în format electronic pe adresa de email raportari.piete@anre.ro sau în format hartie.

 

Fisiere atasate