Comunicat de presă

Colaborarea autorităţilor de reglementare în domeniul energiei

din România şi Republica Moldova continuă cu o nouă întâlnire de lucru

 

O delegație oficială a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, condusă de domnul vicepreşedinte Mircea Man, s-a aflat, în perioada 26-27 septembrie 2023, într-o vizită de lucru la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova.

Agenda discuțiilor a cuprins aspecte referitoare atât la situația sectorului energiei electrice, cât şi cea a sectorului gazelor naturale, dar şi a energiei termice din regiune. De asemenea, experţii au abordat și subiecte precum: cele mai bune practici în legătură cu transpunerea pachetului energie electrică în legislația națională primară și secundară, alocarea capacitații transfrontaliere în legătură cu cuplarea piețelor de energie electrică, implementarea Regulamentului UE 2022/1032 privind stocarea gazelor naturale, monitorizarea şi reglementarea congestiilor la punctele de interconectare, certificarea operatorilor de transport şi sistem, monitorizarea pieței gazelor naturale şi REMIT, investiţii şi reglementări în sectorul energiei termice. Totodată, părțile au discutat despre procesul de certificare a operatorilor sistemului de transport și provocările ce pot apărea după finalizarea certificării.

Vicepreşedintele ANRE, Mircea Man, a asigurat colegii de peste Prut de întreaga susţinere din partea ANRE România: „Ne propunem și în viitor să vă oferim tot suportul tehnic necesar și cele mai bune practici pe care noi le deținem, mai ales acum când Republica Moldova ajustează cadrul legislativ primar, cât și cel secundar la acquis-ul european”.

La rândul său, Eugen Carpov, director în cadrul ANRE Moldova, a menţionat: „Conlucrarea dintre instituțiile pe care le reprezentăm este una care aduce plus valoare domeniului nostru de activitate. Schimbul de experiență și suportul oferit de specialiștii români colegilor din ANRE este unul foarte important. Experiența României în reglementarea sectorului energetic este extrem de utilă în contextul în care Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru aderare la UE.”

La finalul şedinţei, părțile au convenit ca la următoarea întâlnire a conducerii celor două autorităţi să prelungească Protocolul de colaborare şi să stabilească noi direcţii de acţiune printr-un Plan Comun de Acțiuni pentru anul 2024.

Din delegaţia ANRE au făcut parte: domnul Sorin Ioan Bumb – membru în Comitetul de Reglementare al ANRE, doamna Maria Mânicuţă – director al Direcţiei monitorizare investiții, tarife, domnul Marius Vladu – director al Direcţiei relaţii internaţionale, comunicare şi relaţia cu Parlamentul, domnul Viorel Ilie – director al Direcţiei licenţe, autorizaţii.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

București, 28.09.2023

Comunicat de presă 28.09.2023