În luna septembrie 2019, CNTEE Transelectrica SA a efectuat și a transmis către ANRE o analiză a evoluției capacității alocate pe termen lung din punct de vedere al notificării acesteia în piața de energie, concluzia operatorului de transport fiind cea potrivit căreia metoda rezervării pentru alocarea pe PZU nu mai este necesară.

Pentru exemplificare, CNTEE Transelectrica SA a prezentat situațiile comparative ale capacităților alocate față de capacitățile nenotificate, pentru granița România-Ungaria (în anii 2018 și 2019), observând faptul că participanții la piață folosesc predominant opțiunea financiară a drepturilor fizice de transport, prin aplicarea principiului “Use It or Sell It”. Din analiza situației comparative OTS a concluzionat că, în mod constant, în fiecare lună a anului 2018, un procent de peste 85% din ATC    s-a vândut utilizând “Use It or Sell It”. La fel și în anul 2019, în primele 6 luni, peste 99% din ATC s-a vândut pe baza aceluiași principiu.

Deoarece au constatat că tendința participanților la piața ATC, operatorii de transport din România și Ungaria au propus autorităților de reglementare vizate să se renunțe la alocarea fracțiunii de 20% din ATC lunar pentru alocarea pe PZU.

Având în vedere cele de mai sus, ANRE aduce la cunoștința părților interesate solicitarea CNTEE Transelectrica SA, opiniile asupra acestui subiect putând fi transmise la ANRE până la data de 18 octombrie a.c., la adresa anre@anre.ro.

Anexă: situațiile comparative privind vânzarea ATC în anii 2018 și 2019.

Fisiere atasate