Pentru a duce la îndeplinire modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin prevederile art. 61 din OUG nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat astazi, 01.02.2019, Ordinul nr. 10/2019Metodologie de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță.

Metodologia face parte din pachetul de reglementări aplicabile în perioada 1 martie 2019 – 28 februarie 2022, care au ca obiectiv asigurarea furnizării de energie electrică pentru clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, în condiții reglementate.

Principalele prevederi ale Metodologiei se referă la:

  • determinarea cantitătilor de energie electrică pentru  stabilirea obligațiilor de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru producători;
  • modul de stabilire a costurilor justificate, a veniturilor și prețurilor reglementate pentru producătorii cu unități dispecerizabile, alții decât producătorii în cogenerare care beneficiază;
  • prețul reglementat pentru producătorii în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin tip bonus;
  • stabilirea unui profit reglementat de 5% din costurile considerate justificate pentru activitatea de producere a energiei electrice;
  • stabilirea modului/calendarului de transmitere a datelor și informațiilor între entitățile pentru care se aplică metodologia;
  • definirea perioadelor contractuale, respectiv 1 martie 2019-31 decembrie 2019, 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021-28 februarie 2022;
  • definirea regulilor tranzitorii, aplicabile în perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019.

Aplicarea prevederilor Metodologiei nu va conduce la creșteri de prețuri la energia electrică furnizată  clienților finali casnici care optează pentru furnizarea în regim reglementat în perioada 01.03.2019 – 28.02.2022.

Tot astăzi, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat și un program de emitere a reglementărilor în vederea transpunerii prevederilor O.U.G. nr. 114/2018, care conține termene precise privind etapele și modul de desfășurare a procesului de elaborare a acestora.

Prezentăm mai jos Calendarul de emitere a reglementărilor pentru transpunerea O.U.G. nr. 114/2018 în domeniul energiei electrice:

Nr. crt. Denumire Termene
1 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță Publicare document de discuție pe site ANRE: 18.01.2019

Termen primire obs: 28.01.2019

Întocmit tabel centralizator cu propuneri și observații.

Ședință cu operatorii economici: 29.01.2019

Termen de prezentare în Consiliul Consultativ: 31.01.2019

Termen estimat de prezentare în ședința Comitetului de Reglementare: 01.02.2019

 

2 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali Publicare document de discuție pe site ANRE : 18.01.2019

Termen primire obs: 28.01.2019

Întocmit tabel centralizator cu propuneri și observații.

Ședință cu operatorii economici: 29.01.2019

Termen de prezentare în Consiliul Consultativ: 01.02.2019

Termen estimat de prezentare în ședința Comitetului de Reglementare: 06.02.2019

 

3 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică și furnizorii de ultima instanță Publicare document de discuție pe site ANRE : 18.01.2019

Termen primire obs: 28.01.2019

Întocmit tabel centralizator cu propuneri și observații.

Ședință cu operatorii economici: 29.01.2019

Termen de prezentare în Consiliul Consultativ: 11.02.2019

Termen estimat de prezentare în ședința Comitet de Reglementare: 13.02.2019

4 Modificare Ordin nr. 26/2018 pentru aprobarea Regulamentului de selectie concurentiala in vederea desemnarii furnizorilor de ultima instanta si pentru modificarea unor reglementari din sectorul energiei electrice Publicare document de discuție pe site ANRE : 15.03.2019

Termen primire obs: 25.03.2019

Întocmit tabel centralizator cu propuneri și observații.

Ședință cu operatorii economici: 27.03.2019

Termen de prezentare în Consiliul Consultativ: 08.04.2019

Termen estimat de prezentare în ședința Comitet de Reglementare: 10.04.2019

5 Modificare Ordin nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor – cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță, cu modificarile si completarile ulterioare.  Publicare document de discuție pe site ANRE : 15.03.2019

Termen primire obs: 25.03.2019

Întocmit tabel centralizator cu propuneri și observații.

Ședință cu operatorii economici: 27.03.2019

Termen de prezentare în Consiliul Consultativ: 08.04.2019

Termen estimat de prezentare în ședința Comitet de Reglementare: 10.04.2019

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

01.02.2019

Fisiere atasate