Aprobarea Regulilor generale privind piața centralizată de gaze naturale

În vederea îmbunătățirii cadrului de reglementare privind asigurarea tranzacționării gazelor naturale în condiții de concurență, de acces transparent și nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantitățile de gaze naturale ofertate pe piața concurențială, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în şedinţa de astăzi, noi Reguli generale privind piața centralizată de gaze naturale.

Prin introducerea noilor reguli, ANRE urmărește să creeze premisele pentru dezvoltarea unei piețe centralizate pentru produse standard tranzacționate menite să asigure referințe de preț bazate pe cerere și ofertă, care să conducă la o concurență loială a operatorilor din sectorul gazelor naturale în favoarea consumatorilor.

Un alt aspect important vizat de ANRE este și acela care privește dezvoltarea piețelor Intra-Day (în cursul zilei de livrare) și PZU (piața pentru ziua următoare) pentru asigurarea echilibrării sistemului național de transport al gazelor naturale în așa fel încât să contribuie la creșterea siguranței și continuității alimentării cu gaze naturale.  

Noile reguli stimulează tranzacționarea produselor standardizate și vor duce  la formarea unui pret de referinţă pentru gazele naturale bazat pe cerere și ofertă, creșterea transparenței și concurenței pe această piață asigurându-i pe consumatori că prețul pe care îl plătesc furnizorului este unul corect.

Reamintim totodată că a fost implementat cadrul legal care permite tuturor consumatorilor să își aleagă furnizorul de gaze naturale. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, nu implică modificări de ordin tehnic și orice client final casnic de gaze naturale poate să treacă de la furnizarea în regim reglementat, la furnizarea în regim concurențial.  

Pentru a veni în sprijinul clienților finali casnici de gaze naturale,  ANRE a pus la dispozitie, la pagina proprie de internet, o aplicație web de comparare a prețurilor în domeniul gazelor naturale denumită „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale„, instrument independent și necomercial al cărui scop este sa permită compararea preţurilor de furnizare şi a condiţiilor oferite de furnizorii de gaze naturale, înainte de a alege un anume furnizor sau o anume ofertă-tip.

Prin linkul alaturat http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn clienții finali de gaze naturale au posibilitatea accesarii directe a comparatorului de preturi în domeniul gazelor naturale, care se gaseste afisat pe prima pagina (Home) a site-ului ANRE.

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

 

Fisiere atasate