In data de 17.12.2013 a fost finalizat proiectul “Planurile Naţionale de Acţiune in domeniul Eficienţei energetice – analiza SWOT a rezultatelor”.

Proiectul a constat în realizarea unui studiu având ca obiectiv analiza SWOT cu privire la Planurile Naţionale de Acţiune in domeniul Eficienţei Energetice (PNAEE) nr. 1 şi 2, formularea unor recomandări pentru întocmirea Planului nr. 3 si respectiv pentru realizarea legislaţiei primare şi secundare.

Studiul are următorul cuprins:
Evaluarea situaţiei eficienţei energetice in Romania:

  • Analiza SWOT a rezultatelor obţinute din cele doua PNAEE
  • Analiza principalelor obstacole in atingerea celor mai bune rezultate şi evaluarea relevanţei lor in contextul instituţional, legislativ şi economic actual.

Concluzii şi recomandări privind cele mai relevante măsuri ce vor fi cuprinse in cel de-al treilea PNAEE

  • Concluzii în urma analizei celor doua PNAEE
  • Recomandări privind măsurile ce vor fi cuprinse in cel de-al treilea PNAEE având in vedere experienţa din cele doua anterioare, contextul institutional, economic, legislativ şi fiscal actual precum şi modelul CE pentru cel de- al treilea PNAEE.
  • Recomandări privind bugetul şi sursele/mecanismele de finanţare (atât publice cât şi private) necesare punerii în aplicare a măsurilor recomandate
  • Identificarea principalelor riscuri ce pot influenţa eficienţa măsurilor propuse in cel de-al treilea PNAEE

​Studiul a fost finanţat pe baza unui Contract între Ministerul Fondurilor Europene şi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.