COMUNICAT

Pentru anul 2020 se vor efectua investiţii totale în sistemele de transport și de distribuție a gazelor naturale în valoare de 2,274 miliarde lei

 

În urma monitorizării constante pe care ANRE o întreprinde asupra programelor de investiții ale operatorilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, Autoritatea a constatat că în anul 2020, au fost realizate de operatorul de transport și de sistem și de operatorii care distribuie gaze naturale, investiții în valoare totală de 1,7 miliarde lei.

Se constată că investițiile planificate în sistemele de distribuție a gazelor naturale au fost realizate în proporție de 98%.  

În sistemul național de transport al gazelor naturale au fost realizate în anul 2020 investiții în valoare totală de 1,249 miliarde lei, din care 809 milioane lei din fonduri proprii ale operatorului de transport și de sistem – SNTGN Transgaz SA și cca. 440 milioane lei din fonduri europene. Conform informațiilor transmise de operator, acesta va finaliza investițiile din fonduri proprii în valoare de 555 milioane lei până la data de 31 octombrie anul curent, astfel încât să realizeze planul de investiții pentru anul 2020 integral.

Lucrările de investiţii au avut în vedere, în principal, extinderea sistemelor pentru racordarea de noi consumatori, precum și modernizarea şi dezvoltarea în scopul asigurării funcționării sistemelor în condiţii de siguranţă, eficienţă şi fiabilitate în conformitate cu standardele de performanță aprobate.

În tabelul anexat se prezintă situaţia detaliată pentru fiecare operator.

Cadrul de reglementare obligă operatorii să realizeze investiții în sistem în valoare de cel puţin 95% din valoarea totală a acestora cuprinse în planul anual de investiţii aprobat de ANRE pentru anul respectiv, cu posibilitatea de recuperare a investițiilor întârziate. Neîndeplinirea acestei obligații constituie contravenție care se sancționează cu amendă din cifra de afaceri.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

București, 08.04.2021

Fisiere atasate