COMUNICAT

În cadrul ANRE a fost constituit un Grup de lucru, în vederea desfăşurării activităţii de colectare, verificare date, întocmire fișe de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, conform OUG nr. 118/2021 cu modificările și completările ulterioare.

Grupul de lucru este format astăzi din 31 de experţi şi 3 experţi IT, coordonaţi de către Direcţia Generală Monitorizare şi Investigaţii. Fiecare expert are alocaţi, în medie, 3-4 operatori cu care comunică în mod direct cu privire la datele încărcate în Platformă IT pusă la dispoziţie de către ANRE în vederea aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență antemenționată, iar în cazul în care constată deficienţe sau incorectitudini cu privire la datele încărcate, aceștia încearcă să remedieze situația în cel mai scurt timp.

Pe parcursul verificărilor au fost constatate situaţii în care unii operatori au încărcat, în vederea stabilirii eligibilităţii, doar contracte de achiziţie a energiei electrice/gazelor naturale cu preţul cel mai mare. Experţii ANRE au sesizat acest aspect, iar operatorii au procedat la remedierea și îndreptarea acestor situaţii, încărcând toate contractele de achiziţii ce asigurau livrarea de energie electrică sau gaze naturale în vederea acoperirii consumului clienților finali pe perioada aplicării OUG nr. 118/2021.

De asemenea, experţii au mai sesizat că anumite achiziţii au condus la apariţia unor posibile suspiciuni de manipulare a pieţei. În acest sens, conform Regulamentului de funcţionare al Grupului de lucru şi a procedurilor interne precum şi a legislaţiei incidente, au fost întocmite note de sesizare către Direcţia de Investigaţii din cadrul Direcţiei Generale Monitorizare şi Investigaţii. Aceasta din urmă a preluat sesizările, ele aflându-se astăzi în diferite faze de analiză. În situaţia în care se vor constata încălcări ale legislaţiei specifice, se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege. În momentul rămânerii definitive a sentinţelor judecătoreşti ce vor consfinţi cele constatate de către Direcţia de Investigaţii, aceste cazuri vor fi date publicităţii.

Până în acest moment, activitatea Grupului de lucru se desfăşoară normal, în directă colaborare cu operatorii, ajungându-se cu rezolvarea cererilor de decontare la nivelul lunii februarie – martie.

În egală măsură, putem comunica faptul că, Platforma Plafonare aferentă OUG  nr. 27/2022, dedicată perioadei aprilie 2022 – martie 2023, va fi operaţională foarte curând.

 Situaţia cererilor de decontare, până la data de 08.06.2022, este următoarea:

1. Pentru luna noiembrie:
    – energie electrică: număr cereri aprobate – 9, număr cereri neeligibile – 6, suma transmisă către ME – 652,639.87 RON, valoare cereri neeligibile – 0, valoare totală solicitată – 652,639.87 RON;
    – gaze naturale: număr cereri aprobate – 13, număr cereri neeligibile – 9, suma transmisă către ME – 6,265,805.7 RON, valoare cereri neeligibile – 536,864.72 RON, valoare totală solicitată – 6,802,670.42 RON;
2. Pentru luna decembrie:
    – energie electrică: număr cereri aprobate – 9, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 1,861,596.39 RON, valoare cereri neeligibile – 245,275.23 RON, valoare totală solicitată – 2,106,871.62 RON;
    – gaze naturale: număr cereri aprobate – 7, număr cereri neeligibile – 7 , suma transmisă către ME – 1,816,870.52 RON, valoare cereri neeligibile – 807,150.54 RON, valoare totală solicitată – 2,624,021.05 RON;
3. Pentru luna ianuarie:
    – energie electrică: număr cereri aprobate – 8, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 20.187,645.02 RON, valoare cereri neeligibile – 0, valoare totală solicitată – 20,187,645.02 RON;
    – gaze naturale: număr cereri aprobate – 6, număr cereri neeligibile – 4, suma transmisă către ME – 2,379,209.94 RON, valoare cereri neeligibile – 1,683,779.28 RON , valoare totală solicitată – 4,062,989.219

4. Pentru luna februarie:
    – energie electrică: număr cereri aprobate – 6, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 60,259,425.4 RON, valoare cereri neeligibile – 8040.58 RON, valoare totală solicitată – 60,267,465.98 RON;
    – gaze naturale: număr cereri aprobate – 3, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 6,657,385.24 RON, valoare cereri neeligibile -71,468.26 RON , valoare totală solicitată – 6,728,853.5 RON;
5. Pentru luna martie:
    – energie electrică: număr cereri aprobate – 0, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 0 RON, valoare cereri neeligibile – 89,850.3 RON, valoare totală solicitată – 89,850.3 RON;
    – gaze naturale: număr cereri aprobate – 1, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 0 RON, valoare cereri neeligibile – 0 RON, valoare totală solicitată – 0 RON;
Pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022:
– număr total societăţi care au depus cereri – 66, număr total cereri depuse – 250, număr total cereri aprobate – 61, număr total cereri neeligibile – 38, suma totală transmisă către ME – 100,080,578.08 RON, valoare totală cereri neeligibile – 3,442,428.91, valoare totală solicitată – 103,523,006.99 RON.

            Diferența de 151 de cereri depuse pentru decontare, se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative corecte, solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

           Pentru a evita orice fel de neînțelegeri între experții ANRE și operatori, recomandăm tuturor,  să respecte instrucțiunile de încărcare aflate în “Ghidul de utilizare la adresa https://spv.anre.ro/wp-content/uploads/2022/05/Ghid-Utilizare-Portal-ANRE-Raportare-plafonari-09.05.2022-v1.pdf, precum și utilizarea secțiunii VERIFICARE VOLUNTARĂ, de pe aceeași platformă.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

București, 08.06.2022

Fisiere atasate