COMUNICAT

Investiții în valoare totală de cel puțin 1,665 miliarde lei în sistemele de transport și

distribuție a gazelor naturale pentru anul 2021

În vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale, operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție a gazelor naturale au transmis, iar ANRE a aprobat, planurile anuale de investiții pentru anul 2021 în valoare totală de 1,3 miliarde lei, care cuprind lucrările ce au ca scop îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului, a siguranței în funcţionare, a eficienţei energetice a sistemelor, precum și reducerea costurilor de operare şi mentenanţă.

Având în vedere noile obligații legale, pentru anul 2021, operatorii au prevăzut suplimentar față de planul anual de investiții inițial întocmit sume destinate realizării lucrărilor de extindere și racordare în valoare totală, până la această dată, de peste 365 milioane lei, ceea ce reprezintă o suplimentare cu cca. 26% a efortului investițional anual.

Situația investițiilor planificate a se realiza aferente planurilor asumate de operatori pentru anul 2021 este redată în tabelul de mai jos:

În plus, pentru dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe teritoriul național, prin Ordonanță de urgență nr. 128/2020 aprobată prin Legea nr. 214/2020, a fost instituit Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, în valoare totală de cca. 3,872 miliarde lei pentru perioada de programare 2021-2027, care poate fi accesat de unitățile administrativ-teritoriale individual sau în parteneriat, precum şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, pentru înfiinţarea/extinderea/transformarea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici. Sursele de finanțare pentru acest program sunt fondurile externe nerambursabile în cadrul axei prioritare 8 „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale“ din cadrul POIM.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

București, 12.04.2021

Fisiere atasate