Pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare privind activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat astazi, 13.02.2019, Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

La elaborarea Metodologiei s-a avut în vedere recunoaşterea costurilor prudente efectuate de operatorii de înmagazinare pentru desfășurarea activității, urmărindu-se, în același timp, și creșterea transparenței modului în care veniturile operatorilor se raportează la nivelul necesar al costurilor activității reglementate desfășurate.

S-au avut, de asemenea, în vedere și încurajarea investițiilor în obiectivele sistemului de înmagazinare realizate în scopul îmbunătățirii funcționării și creșterii siguranței și flexibilității în exploatare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum și creșterea capacității de înmagazinare, prin acordarea unei rate de rentabilitate și a unor stimulente pentru investițiile noi.

Prin noua Metodologie s-a urmărit crearea unui echilibru între necesitățile și resursele necesare desfășurării activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în scopul eficientizării acesteia sub toate aspectele, inclusiv prin realizarea de fluxuri succesive de injecție-extracție în cadrul unui ciclu anual de înmagazinare, în actualul context european în care se pune un accent major pe măsurile de flexibilitate și securitate în furnizarea gazelor naturale.

Dintre principalele prevederi introduse de Metodologie menționăm următoarele:

  • stabilirea tarifelor de înmagazinare subterană pentru fiecare ciclu anual de înmagazinare subterană cuprins în intervalul de 12 luni consecutive 1 aprilie – 31 martie, pe baza datelor din situația evidențelor contabile reglementate corespunzătoare ultimului ciclu anual de înmagazinare închis din punct de vedere financiar;
  • impunerea unor reguli privind achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii de către operatorul de înmagazinare având în vedere criterii de eficiență economică;
  • obligația transmiterii la ANRE a justificării costurilor generate de activitatea de înmagazinare;
  • întărirea monitorizării de către ANRE a activității operatorilor economici prin raportarea trimestrială de către aceștia a costurilor totale și a veniturilor realizate din prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Prin aplicarea prevederilor Metodologiei se asigură dezvoltarea capacităților de înmagazinare a gazelor naturale, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, realizându-se totodată echilibrul între obiectivele operatorilor de înmagazinare și interesele utilizatorilor, beneficiari ai serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

 

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

13.02.2019

Fisiere atasate