COMUNICAT DE PRESĂ

ANRE aprobă noi condiţii privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a-l constitui în perioada aprilie 2022 – octombrie 2022

În vederea armonizării legislației secundare cu modificările și completările aduse legislației primare prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în ședința Comitetului de Reglementare ce a avut loc în data de 13.04.2022, ANRE a aprobat următoarele acte normative:

     – Ordinul ANRE nr. 66/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a-l constitui în perioada aprilie 2022 – octombrie 2022;

     – Ordinul ANRE nr. 68/2022 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013;

Având în vedere faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 a intrat în vigoare la data de 22.03.2022, ANRE a aprobat în regim de urgență noile prevederi care vizează în principal următoarele modificări:

     – în perioada aprilie – octombrie 2022, furnizorii de gaze naturale/producătorii de energie termică (PET) clienţi direcţi au obligația de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuităţii și siguranței în alimentarea clienţilor săi finali/asigurarea consumului propriu şi suportabilităţii preţului de către aceştia;

     – cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET client direct vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienților finali din portofoliu.

Furnizorii de gaze naturale/PET, după caz, îşi îndeplinesc obligaţia privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin:

a) înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenţei de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi/sau

b) încheierea, până la data de 31 octombrie, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantităţi de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale şi/sau

c) încheierea de contracte de mandat cu un alt furnizor, în vederea înmagazinării gazelor naturale.

Prin Ordinul ANRE nr. 68/2022 s-au adus modificări la Codul Rețelei cu privire la tranzacționarea în cadrul pieței de echilibrare a cantităților de gaze naturale destinate consumului clienților casnici (CC) și ai producătorilor de energie termică, numai pentru gazele naturale utilizate la producerea energiei termice pentru populație (PET).

De asemenea, aceste modificări permit utilizatorilor de reţea de gaze naturale să defalce și să reducă dezechilibrul în cazul consumatorilor CC (clienți casnici) și producătorilor de energie termică care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale (PET) ale căror cantități de gaze naturale au fost achiziționate conform prevederilor OUG nr. 27/2022.

Noile prevederi vor contribui la constituirea stocului minim de gaze naturale care vizează interesul general public și constituie o măsură pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea clienților finali.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

13.04.2022

 

 

Fisiere atasate