Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în ședința din 13.05.2020, Ordinul  nr. 79/2020 privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România, act normativ elaborat cu scopul de a asigura accesul tuturor participanților și, în special, al micilor furnizori și clienților finali la gazele naturale din producția internă, crearea unor referințe reale de preț și creșterea lichidității pe piața gazelor naturale.

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, proiectul ordinului a fost supus consultării publice în două etape, prevederile sale fiind discutate și în cadrul întâlnirilor organizate de ANRE la care au participat reprezentanți  ai Guvernului, ai Consiliului Concurenței și ai principalilor operatori economici din sector.

Principalele obiective avute în vedere la elaborarea acestui ordin au fost:

  • impulsionarea dezvoltării mediilor transparente de comercializare, respectiv a piețelor centralizate de gaze naturale, prin creșterea lichidității și tranzacționarea unor cantități de gaze naturale suficiente pentru a transmite semnale relevante de preț;
  • asigurarea accesului, prin intermediul unor cantități de gaze naturale ofertate lunar  pentru produse forward de către principalii producătorii autohtoni (ROMGAZ și OMV Petrom) pe piețele centralizate din România, a unui număr cât mai ridicat de participanți (furnizori, clienți finali, traderi, operatori de distribuție, de transport și de înmagazinare).

Odată cu adoptarea acestor prevederi, considerăm că ele vor permite tranzacționarea gazelor naturale în mod concurențial și nediscriminatoriu, oferind tuturor participanților acces egal la această sursă de gaze, iar consumatorii, indiferent de apartenență, români sau din alte state membre, vor putea beneficia de acces la gazele naturale în aceleași condiții și la același preț, după cum este precizat și în cadrul directivelor europene privind vânzarea de gaze naturale, care trebuie realizată ”în condiții de egalitate, fără discriminare sau vreun dezavantaj în cadrul Comunității”.

Considerăm, de asemenea, că, prin introducerea prevederilor privind ofertarea gazelor naturale pe piețele centralizate din România, obligativitatea producătorilor autohtoni de a oferta un procent minim de gaze naturale va duce la creșterea lichidității pe piața de gaze naturale și la formarea unor referințe corecte de preț prin tranzacționarea de produse standardizate care, la rândul lor,  vor contribui la asigurarea condițiilor pentru echilibrarea comercială a participanților la piață, precum și la creșterea gradului de predictibilitate a acesteia.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

13.05.2020

Fisiere atasate