Stimularea tranzacţionării de produse standardizate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale

Pentru atingerea obiectivelor pe care autoritatea de reglementare și le-a propus privind dezvoltarea unei piețe de gaze naturale cu adevărat funcționale și crearea premiselor pentru asigurarea tranzacționării gazelor naturale în condiții de concurență, transparență și acces nediscriminatoriu, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în şedinţa de astăzi, Lista centralizată a produselor standardizate tranzacţionabile în cadrul pieţei de gaze naturale a produselor standardizate pe termen scurt şi în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung.

Lista centralizată a produselor standardizate va oferi o predictibilitate sporită cu privire la produsele care vor fi disponibile pentru tranzacționarea pe piețele centralizate începând cu data de 1 ianuarie 2019 și va permite participanților la piața să analizeze modalitatea prin care își pot optimiza portofoliile în vederea tranzacționării pe aceste piețe, inclusiv în contextul obligației instituite prin prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de tranzacționare a unui anumit procent din cantitatea vândută/achiziționată pe piața centralizată.

Dezvoltarea piețelor de produse standardizate va permite creșterea transparenței și concurenței pe piața gazelor naturale și crearea de referințe de preț care să conducă la o concurență loială a operatorilor din sectorul gazelor naturale în favoarea consumatorilor și la prețuri corecte la clienții finali.

 

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

București, 13.08.2018

Fisiere atasate