Stabilirea tarifelor de distribuție a energiei electrice pentru anul 2019

Având în vedere preocupările constante ale ANRE pentru elaborarea unui cadru de reglementare care să asigure un echilibru real între obiectivele operatorilor de distribuție concesionari și interesele utilizatorilor, beneficiari ai serviciului de distribuție, prin stabilirea unor tarife pe bază de costuri justificate, Comitetul de reglementare al Autorităţii  Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  – ANRE a aprobat, în şedinţa de azi, 14.12.2018, tarifele specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari pentru anul 2019.

În acest sens, ANRE a revizuit metodologiile de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție prestat de operatorii de distribuție. Prin modificările aprobate, ANRE urmărește eliminarea unor deficienţe  din trecut cu privire la structura costurilor recunoscute în tarife, precum şi creşterea eficacității investiţiilor care se realizează în reţelele de distribuţie.

Anul 2019 este primul an al celei de a IV-a perioade de reglementare, care durează 5 ani.  La stabilirea tarifelor pentru această perioadă au fost efectuate corecţii în valoare cumulată de cca. 1130 milioane lei, constând, în principal, din nerecunoaşterea unor costuri aferente investiţiilor din perioadele anterioare şi din transferarea sporului de eficienţă realizat de operatorii de distribuţie către clienţii finali.

Pentru creşterea calităţii serviciului de distribuţie, ANRE a solicitat operatorilor creşterea volumului investiţiilor cel puţin la nivelul costurilor cu amortizarea, impunând totodată operatorilor ținte de reducere a consumului propriu tehnologic cu cca. 25% în reţelele de joasă tensiune. Astfel, s-a aprobat un total de cheltuieli operaționale de 8630 milioane lei, cu cca. 0,5 milioane lei mai mult decât în perioada anterioară, în timp ce valoarea totală pentru programele investiționale este de 6350 milioane lei, pentru următorii 5 ani.

Deși ponderea costurilor directe în rețea a crescut, se constată că tarifele aprobate nu înregistrează creşteri semnificative, deoarece, concomitent, s-a redus profitul operatorilor la un nivel rezonabil, prin aprobarea unei rate reglementate a rentabilităţii de 5,66%. ANRE va monitoriza respectarea, de către operatori, a structurii costurilor aprobate și, în cazul în care va constata nerealizarea indicatorilor asumați, va aplica sancțiuni contravenționale potrivit legii, în funcție de cifra de afaceri realizată.

Reamintim ca aceste tarife au fost aprobate în baza:

  • Ordinului ANRE nr. 168/2018 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019, și
  • Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei  electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 169/2018.

Ca urmare a analizei documentaţiilor de solicitare a tarifelor de distribuţie transmise de operatorii de distribuţie concesionari, tarifele aprobate pentru anul 2019 înregistrează o creștere de 0,74% la nivelul întregii ţări, valoare care include însă și rata inflației de 3,82%.  Menționăm că impactul în factură la consumatorul casnic cu un consum mediu (100 kWh/lună) este de cca. 3,5 lei/an.

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

Fisiere atasate