Având în vedere interesul crescut din partea persoanelor fizice și juridice care doresc obținerea calității de prosumator în condițiile legislației în vigoare, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în ședința de astăzi 15.04.2020, Ordinul  nr. 69/2020Procedură privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum,  act normativ prin care sunt implementate reguli specifice, clare și simplificate în scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public pentru această categorie de utilizatori.

Procedura vine în sprijinul persoanelor fizice sau juridice care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și care solicită racordarea unui loc de consum și de producere nou, racordarea acestor instalații de producere a energiei electrice la un loc de consum existent, precum și certificarea calității de prosumator.

Totodată, au fost stabilite durate reduse pentru etapele de racordare în așa fel încât procesul să se desfășoare cât mai rapid, având în vedere că, potrivit legislației în vigoare, accesul la reţeaua electrică de distribuţie a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie trebuie să se efectueze, cu prioritate, în măsura în care nu este afectată siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional. 

S-a avut, de asemenea, în vedere și obligația legală a operatorilor de reţea de a pune la dispoziţia oricărui nou producător de energie din surse regenerabile care doreşte să se racordeze la sistem, termene rezonabile şi precise pentru primirea şi analizarea cererii de racordare la reţeaua electrică, precum și un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusă la reţeaua electrică.

Pentru a veni în sprijinul prosumatorilor care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, Procedura introduce reguli care simplifică procesul de racordare și reduc durata acestuia, avându-se în vedere totodată corelarea cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

15.04.2020

Fisiere atasate