COMUNICAT 

privind obligația producătorilor de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh și a participanților la piața de gaze naturale de a oferta pe piețele centralizate

 

În contextul liberalizării pieţei de gaze naturale pentru consumatorii casnici începând cu data de 1 iulie 2020, pentru asigurarea accesului continuu în condiţii de egalitate a tuturor participanţilor la surse, îndeosebi a furnizorilor mici şi a clienţilor finali și în vederea transpunerii modificărilor aduse prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, în cadrul ședinței Comitetului de reglementare al ANRE din data de 17.07.2020 au fost aprobate:

  1. Ordinul nr. 143/17.07.2020 privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate  a producătorilor de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh”,
  2. Ordinul nr. 144/17.07.2020 privind obligația participanților la piața de gaze naturale de a oferta pe piețele centralizate”. 

Astfel, principalele măsuri instituite prin ”Ordinul privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate  a producătorilor de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh” se referă la următoarele aspecte: stabilirea perioadei 1 iulie 2020– 31 decembrie 2022 în care producătorii de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh au obligația să oferteze vânzarea unor cantități de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2022; cota anuală obligatorie de ofertare de 40% și defalcarea acesteia pe produse standardizate stabilită pe perioade; cantitățile de gaze naturale; condițiile minime obligatorii de ofertare și tranzacționare a cantităților de gaze naturale, precum și condițiile de îndeplinire a obligației de ofertare.

Prin adoptarea ”Ordinului privind obligația participanților la piața de gaze naturale de a oferta pe piețele centralizate” se instituie: obligația de ofertare în calitate de vânzător prin aplicarea unei cote procentuale de 40% la cantitatea de gaze naturale pentru care participantul la piața de gaze naturale, în calitate de vânzător, încheie contracte de vânzare-cumpărare pe piața angro, începând cu data de 1 iulie 2020, cu excepția tranzacțiilor realizate pe piețele centralizate și pe care o livrează în anul respectiv;  obligația de ofertare în calitate de cumpărător prin aplicarea unei cote procentuale de 40% la cantitatea de gaze naturale pentru care participantul la piața de gaze naturale, în calitate de cumpărător, încheie contracte de vânzare-cumpărare începând cu data de 1 iulie 2020 pe piața angro, cu excepția tranzacțiilor realizate pe piețele centralizate, cu livrare în anul respectiv; condițiile minime obligatorii de ofertare și tranzacționare a cantităților de gaze naturale, precum și condițiile de îndeplinire a obligației de ofertare.

Obligativitatea producătorilor autohtoni cu o producție anuală de cel puțin 3.000.000 MWh de a oferta un procent minim de gaze naturale pe piețele centralizate din România, precum și a participanților la piața de gaze naturale de a oferta pe piețele centralizate cantități minime de gaze naturale atât în calitate de vânzător, cât și în calitate de cumpărător, a fost reglementată cu scopul de a crește lichiditatea pe piața de gaze naturale și de a forma referințe corecte de preț prin tranzacționarea de produse standardizate, care la rândul lor vor contribui la asigurarea condițiilor pentru echilibrarea comercială a participanților la piață cât și creșterea gradului de predictibilitate al pieței.

Odată cu adoptarea acestor prevederi, considerăm că vor fi favorizate tranzacțiile cu gaze naturale în mod concurențial și nediscriminatoriu, oferind tuturor participanților acces egal la această sursă de gaze, indiferent că sunt din România sau din alt stat membru UE, iar consumatorii, indiferent de apartenență, români sau din alte state membre, vor putea beneficia de acces la gazele naturale în aceleași condiții și la același preț, după cum este precizat și în cadrul directivelor europene privind vânzarea de gaze naturale, care trebuie realizată ”în condiții de egalitate, fără discriminare sau vreun dezavantaj în cadrul Comunității”.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

17.07.2020

 

 

Fisiere atasate