Activitatea de control a ANRE în anul 2018

În anul 2018, activitatea de control desfășurată de ANRE a vizat, cu prioritate, marii operatori din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale.

În principal, tematicile acțiunilor de control desfășurate la marii operatori au constat în verificarea modului în care au fost respectate dispozițiile legale privind:

  • indicatorii de performanță stabiliți prin standardele de performanță;
  • respectarea condițiilor de valabilitate ale licențelor deținute;
  • racordarea la rețelele electrice de interes public;
  • racordarea la sistemul de distribuție al gazelor naturale;
  • accesul la sistemul de distribuție și de transport a gazelor naturale;
  • asigurarea de către utilizatorii de rețea a echilibrului comercial al portofoliilor acestora;
  • vânzarea de către producători a energiei electrice;
  • obligația de tranzacționare a gazelor naturale pe piețele centralizate;
  • obligația de achiziție de certificate verzi;
  • certificarea conformității centralelor electrice fotovoltaice și/sau eoliene.

Valoarea totală a amenzilor aplicate în anul 2018 este de 19.721.935,15 lei.

I. La marii operatori din domeniul energiei electrice s-au efectuat un număr de 250 de acțiuni de control, încheindu-se 190 de procese-verbale de constatare şi sancționare, aplicându-se 276 de amenzi contravenționale în valoare de 4.008.000 lei, astfel:

  Nr. actiuni de control Nr. procese-verbale incheiate Nr. amenzi aplicate Valoare
Operatori de distributie 207 165 249 2.726.000 lei
Furnizori 24 14 7 61.000 lei
Operator de transport 2 2 4 116.000 lei
Producători 17 9 16 1.105.000 lei
 

Total

 

250 190 276 4.008.000 lei

Principalele sancțiuni s-au aplicat pentru nerespectarea obligației producătorilor de energie electrică de a oferta public şi nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială întreaga energie electrică disponibilă în anul 2017, încălcarea standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie, neîndeplinirea obligaţiilor privind realizarea programelor de mentenanță și investiții de către operatorul de transport, nerespectarea obligațiilor privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final.

II. La marii operatori din domeniul gazelor naturale s-au efectuat un număr de 357 de acțiuni de control, încheindu-se 315 de procese-verbale de constatare şi sancţionare, aplicându-se 312 de amenzi contravenționale în valoare de 7.955.000 lei, după cum urmează:

  Nr. actiuni de control Nr. procese-verbale incheiate Nr. amenzi aplicate Valoare
Operatori de distributie 321 287 269 5.935.000 lei
Furnizori 13 12 25 675.000 lei
Operator de transport 7 6 4 300.000 lei
Producători 16 10 14 1.045.000 lei
 

Total

 

357 315 312 7.955.000 lei

Principalele sancțiuni s-au aplicat pentru nerespectarea obligațiilor legale de către furnizori/producători și de către operatorul de transport privind dezechilibrele fizice si comerciale, neîndeplinirea obligației furnizorilor privind constituirea stocului de gaze naturale, neîndeplinirea obligațiilor legale privind racordarea la rețelele de distribuție.

NOTĂ: Contravaloarea amenzilor aplicate de ANRE se face, în totalitate, venit la bugetul de stat.

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

18.02.2019

Fisiere atasate