Aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

În cadrul preocupărilor privind creşterea gradului de transparenţă în procesul de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile desfăşurate în sectorul energiei electrice, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în ședința de astăzi  Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari, ţinând cont de evoluția cadrului legislativ în domeniu și experiența acumulată pe parcursul a trei perioade de reglementare şi urmărind totodată asigurarea echilibrului între obiectivele operatorilor de distribuție concesionari și interesele utilizatorilor, beneficiari ai serviciului de distribuție, prin stabilirea unor tarife pe bază de costuri justificate pentru cea de a patra perioadă de reglementare 2019-2023.

Obiectivele stabilite de ANRE prin prezenta Metodologie au în vedere, în principal, următoarele:

  • realizarea investițiilor la nivelul prognozat, dar care să nu fie mai mic decât valoarea amortizării anuale a mijloacelor fixe din baza reglementată a activelor operatorului;
  • realizarea investiţiilor pentru asigurarea securităţii cibernetice a reţelelor;
  • aplicarea de măsuri pentru reducerea consumului propriu tehnologic în reţele în perioada 2019-2023;
  • creșterea volumului lucrărilor de mentenanță în rețelele electrice de distribuție pentru a îmbunătăţi continuitatea şi siguranţa alimentării consumatorilor;
  • costurile justificate ale operatorilor de distribuţie trebuie să fie rezultatul unor mecanisme transparente şi concurenţiale;
  • aplicarea de criterii de analiză comparative în vederea asigurării unui tratament unitar și nediscriminatoriu în procesul de fundamentare/stabilire a tarifelor de distribuție a energiei electrice;
  • returnarea către consumatori a câștigului de eficiență obținut de operatorii de distribuție.

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție conduce la asigurarea unui cadru de reglementare adaptat exigențelor din domeniul distribuției de energie electrică, urmărind  atingerea unui optim între menținerea interesului realizării investițiilor şi mentenanţei necesare asigurării calității serviciului de distribuție a energiei electrice și asigurarea unui nivel rezonabil al profiturilor operatorilor concesionari.  

 

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

București, 18.09.2018

Fisiere atasate