COMUNICAT

privind modificarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România

 

Pentru încurajarea comercializării și transportării eficace a gazelor naturale la nivelul tuturor sistemelor de transport din cadrul Uniunii Europene este necesară armonizarea domeniilor tehnice, operaționale și de comunicare care ar putea crea bariere în calea circulației libere a gazelor naturale în cadrul Uniunii Europene.

Una dintre problemele identificate se referă la calitatea gazelor naturale vehiculate. Comisia Europeană, prin intermediul Directoratului pentru energie – DG ENER a solicitat în repetate rânduri soluționarea acestei probleme și susține identificarea unei soluții comune, între cele două  țări, România și Ungaria, pentru calitatea gazelor naturale la punctul de interconectare PI Csanádpalota, în vederea desfășurării organizării licitației pentru rezervarea produsului anual de capacitate fermă de gaze naturale. Soluția identificată de DG ENER a fost modificarea conținutului minim de procent molar pentru metan din compoziția gazelor naturale, pe culoarul RO – HU, de la 70% la 85%.

În acest sens, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în ședința din 20.05.2020, Ordinul nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008, care implică încheierea actului adițional la acordul de interconectare dintre cele două state membre Uniunii Europene și punerea unei capacități ferme de gaze naturale, respectiv 1,75 mld. m3/an la dispoziția pieței internaţionale, în cadrul licitației derulate în conformitate cu calendarul ENTSOG din luna iulie a anului curent.

Din  informațiile deținute de ANRE, atât de la producătorii români de gaze naturale cât și de la operatorul de transport și de sistem SNTGN Transgaz SA, rezultă că există unele excepții unde procentul molar minim de metan din compoziția gazelor naturale rămâne de 70%, și pentru a nu avea un impact asupra pieței de gaze naturale din România acestea au fost introduse în prezentul Ordin.

Totodată, dorim să menționăm că, Ordinul nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008, nu are impact asupra consumatorilor/clienților finali de gaze naturale, deoarece calitatea gazelor naturale utilizate pentru alimentarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu se modifică. 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

20.05.2020

 

Fisiere atasate