Comitetul de Reglementare al Autorităţii  Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a decis, în şedinţa din 20 decembrie 2013, menţinerea tarifelor reglementate aplicate clienţilor casnici si asimilaţi începând cu 1 ianuarie 2014, la nivelul tarifelor aplicate in perioada iulie –  decembrie 2013.  

Tarifele în vigoare pentru energia electrică livrată consumatorilor finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate casnici şi asimilaţi acestora au fost aprobate prin Ordinul ANRE nr. 40 din 21.06.2013 şi au avut aplicabilitate începând cu data de 1 iulie -31 decembrie 2013.

Decizia a fost luată pe baza rezultatelor analizei efectuată conform prevederilor Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 82/20.11.2013, metodologie care asigura cadrul legislativ secundar de calculare a preţurilor şi tarifelor practicate de furnizorii de ultimă instanţă (FUI) către clienţii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate.

Menţionăm, de asemenea, ca, având în vedere prevederile Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă aprobată prin Ordinul ANRE nr. 83/2013, necesarul de consum pe contracte reglementate va fi achiziţionat de la SC Hidroelectrica SA şi SN Nuclearelectrica SA, astfel încât să se asigure  preţuri rezonabile la energia electrică vândută clienţilor casnici.

Direcţia Comunicare, cooperare şi relaţia cu Parlamentul