Avizarea prețurilor pentru energia electrică activă denumite ”tarif CPC”

Comitetul de reglementare al Autorităţii  Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei  – ANRE a avizat, în şedinţa de azi, 20.12.2017, prețurile pentru energia electrică activă, denumite ”tarif CPC”, aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali beneficiari ai serviciului universal în perioada 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018.

Furnizorii de ultimă instanță au solicitat, pentru semestrul I 2018, creşterea medie a prețurilor denumite ”tarif CPC” cu 10,87%, comparativ cu cele avizate pentru trimestrul IV al anului 2017.

Ca urmare a analizei efectuate de către ANRE a datelor transmise de FUI, cu luarea în considerare a prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul ANRE 92/2015, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de reglementare al ANRE a avizat prețurile pentru energia electrică activă denumite “tarif CPCpentru semestrul I 2018, rezultând o scădere medie de 0,34% la nivelul întregii țări, față de trimestrul IV 2017.

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul