Obligatiile participantilor la pietele angro de energie electrica si gaze naturale aferente etapei a II-a de raportare a datelor in conformitate cu prevederile REMIT

Potrivit calendarului precizat in Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei din 17.12.2014 ( numit in continuare Regulament), articolul 12, privind raportarea de date pentru punerea in aplicare a articolului 8 alineatele (2) si (6) din Regulament, la 7 aprilie 2016 intra in vigoare cea de a II-a etapa de colectare, de catre ACER, a datelor privind tranzactiile cu produse energetice angro, in scopul realizarii monitorizarii eficiente la nivel european, al detectarii si descurajarii abuzului de piata pe pietele angro de energie. Astfel, conform articolului 12, alineatul (2) din Regulament, la 7 aprilie 2016 intra in vigoare:

  • Obligatiile de raportare prevazute la articolul 6  alineatele (2) si (3), la articolul 8 alineatul (3), la articolul 9 alineatele (2), (3), (5), (7) si (9) din Regulament, se aplica incepand cu 7 aprilie 2016.
  • Obligatia de raportare prevazuta la articolul 6 alineatul (1) din Regulament in legatura cu contractele mentionate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulament se aplica incepand cu 7 aprilie 2016

De asemenea, mentionam ca, obligatia de raportare a datelor aferente contractelor de produse energetice angro de mai sus, incheiate inainte de 7 aprilie 2016, valabile la acea data, se va desfasura  in termen de maxim 90 de zile, termenul limita de transmitere a acestor date la ACER fiind 6 iulie 2016, conform calendarului de la  articolului 7 din Regulament.

ANRE solicita tututor participantilor la piata angro de energie, precum si RRM-urilor, sa ia toate masurile pentru repsectarea termenelor de transmitere a datelor la ACER.