Comunicat de presă

 ANRE elimină 1.010 MW nefuncționali din licențele producătorilor

 

Așa cum s-a angajat public, ANRE continuă analiza capacităților de producere a energiei electrice și publică, în mod regulat, pe pagina proprie de internet, rapoarte detaliate privind situația actualizată a puterilor instalate.

În acest context, ANRE apreciază că este necesar ca procesul de eliminare din licențele producătorilor a capacităților de producere a energiei electrice nefuncționale să continue pentru a oferi o imagine reală, clară, a surselor de producție disponibile în sistemul energetic național. Menținerea în licențe a capacităților de producție care nu mai funcționează, descurajează investițiile noi în producerea de energie electrică în România.

Astfel, în cadrul sedinței Comitetului de reglementare din data de 24.02.2021, Autoritatea a aprobat modificări ale licențelor pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, ce însumează o reducere totală a puterii electrice totale instalate de 1.010 MW, după cum urmează:

– modificarea Licenţei nr. 609 pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, acordate societăţii VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 128 din 30.04.2004, în sensul excluderii din condițiile specifice asociate Licenței nr. 609 a turbo-generatorului TA7, a generatorului G7 aferent acestuia și a cazanului de apă fierbinte CAF 1 din C.E.T. Brazi, ceea ce conduce la o reducere a puterii electrice totale instalate cu 50 MW;

– modificarea Licenţei nr. 1765 pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, acordate societăţii ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA, prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 556 din 11.03.2015, în sensul excluderii din condițiile specifice asociate Licenței nr. 1765 a turbo-generatoarele TA1 și TA2 din CET PALAS, ceea ce conduce la o reducere a puterii electrice totale instalate cu 100 MW;

– modificarea Licenţei nr. 1085 pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, acordate operatorului SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 1403 din 11.06.2012, în sensul excluderii din condițiile specifice asociate Licenței nr. 1085 a  blocului energetic nr. 3 din CTE Turceni și a blocului energetic nr. 8 din CTE Ișalnița, ceea ce conduce la o reducere a puterii electrice totale instalate cu 645 MW, începând cu data de 01.07.2021;

– modificarea Licenţei nr. 558 pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, acordate societăţii ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA, prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 109 din 12.03.2003, în sensul excluderii din condițiile specifice asociate Licenței nr. 558 a turbo-generatorului TA2 din C.E.T. Progresu, ceea ce conduce la o reducere a puterii electrice totale instalate cu 50 MW;

– modificarea Licenţei nr. 589 pentru producerea de energie electrică, acordate societăţii ELECTROCENTRALE GALATI S.A. prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 48 din 09.03.2004, în sensul excluderii din condițiile asociate Licenței nr. 589 a turbo-generatoarele TA4 și TA6 din CET Galaţi, ceea ce conduce la o reducere a puterii electrice totale instalate cu 165 MW.

Astfel, de la debutul perioadei de analiză, respectiv anul 2018, ANRE a eliminat o capacitate totală de 4.400 MW nefuncționali, de la valoarea de 23.983 MW la 19.583 MW.

ANRE apreciază că eliminarea din licență a capacităților nefuncționale ar trebui să fie însoțită de un proces finanțat pe cât posibil din fonduri europene, de instalare de noi capacități, care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană (în special în cadrul European Green Deal) de reducere a emisiilor poluante, de creștere a ponderii surselor regenerabile în consumul brut de energie și de creștere a eficienței energetice.

Instalarea de noi capacități de producere eficiente și performante, va contribui semnificativ la reducerea dependenței față de importuri, creșterea competitivității pe piața internă angro de energie electrică și în final va conduce la reducerea prețului la consumatorul final.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

București, 24.02.2021

 

Fisiere atasate