COMUNICAT

Operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice au obligația de a investi în anul 2021, cel puțin 1.684 milioane lei 

 

ANRE a aprobat pentru operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, pentru anul 2021, investiții totale de cel puțin 1.684 milioane lei. Lucrările de investiții au ca scop îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului, a siguranței în funcționare, reducerea costurilor de operare şi mentenanţă, întărirea rețelelor pentru creșterea capacităţii de racordare la rețea a utilizatorilor, creșterea eficienței energetice și realizarea sistemelor de măsurare inteligentă.

Situația investițiilor planificate a se realiza din surse proprii, aferente planurilor asumate de operatori pentru anul 2021, este redată în tabelul de mai jos:

OPERATOR RETEA/ Investiții din surse proprii

Prognoză an 2021

       (mil. lei)

 
 

 CN TRANSELECTRICA 

330

 

 E-Distribuție Muntenia

215

 

 E-Distribuție Banat

127

 

 E-Distribuție Dobrogea

105

 

 DELGAZ GRID 

150

 

 Distribuție Energie Oltenia

207

 

 Distribuție Energie România – zona Muntenia Nord

176

 

 Distribuție Energie România – zona Transilvania Nord

187

 

 Distribuție Energie România – zona Transilvania Sud

187

 

Suplimentar față de planul anual de investiții aprobat pentru fiecare operator de distribuţie, operatorii au obligația  de a  finanța  realizarea instalaţiilor de racordare a clienţilor casnici precum și a clienților finali noncasnici a căror instalație de racordare este mai mică de 2500 metri.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

București, 24.03.2021

 

Fisiere atasate