În urma monitorizării efectuate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei asupra programelor de investiții ale operatorilor reţelelor de transport și de distribuție a gazelor naturale şi a energiei electrice, Autoritatea a constatat că, în perioada 2018 – 2021, s-au efectuat investiţii totale în valoare de cca. 15 miliarde de lei, faţă de valoarea prognozată de 14,8 miliarde lei. În acest fel, efortul total investițional angajat de către operatorii în domeniu a depășit valoarea planificată, aceasta fiind de 101%.

       Astfel, lucrările de investiţii în sectorul energiei electrice, au fost în valoare de 9,2 miliarde lei, faţă de 8,7 miliarde lei. Ponderea cea mai importantă a investiţiilor se regăsește în reţelele de distribuţie, respectiv de 91%.

       În sectorul gazelor naturale, au fost realizate programe investiționale de 5,8 miliarde lei, faţă de valoarea planificată de 6,1 miliarde lei. Dintre acestea, aproximativ 62% reprezintă contribuția Transgaz pentru finalizarea conductei BRUA. Conform obligațiilor impuse de ANRE, operatorii de transport și distribuție gaze naturale vor recupera necesarul investițional asumat până la sfârșitul anului 2023.

       Facem precizarea că lucrările de investiţii au avut în vedere, în principal, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de gaze naturale şi de energie electrică în scopul asigurării funcționării acestora în condiţii de siguranţă, eficienţă şi fiabilitate, în conformitate cu standardele de performanță aprobate de ANRE.

       În același timp, Autoritatea a monitorizat evoluția puterii electrice instalate în capacitățile de producere a energiei electrice, din 2018 până în prezent. Astfel, la data de 18.08.2022, puterea electrică instalată în Sistemul Energetic Național (SEN) a fost de 18.314 MW, comparativ cu 23.918 MW, înregistrată la începutul anului 2018.

       Față de anul 2018, s-a constatat o diminuare de aproximativ 5.600 MW a capacităților de producere, în principal prin renunțarea de către proprietari la unitățile având ca resursă primară cărbunele și hidrocarburile.

       În perioada menționată au fost realizate capacități energetice noi cu o putere totală instalată de cca. 69,5 MW, după cum urmează: 65 MW – hidrocarburi; 2,5 MW – biogaz; 2 MW – eolian. Valoarea investițională aferentă a fost de 172 milioane lei.  

       În ultimii 3 ani, ANRE a modificat o serie de licențe prin actualizarea puterilor electrice instalate în scopul reflectării situației reale la nivelul SEN, astfel încât potențialii investitori în noi capacități energetice să fie informați corect și transparent.

      

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

25.08.2022

 

Fisiere atasate