În anul 2022, ANRE a soluționat un număr de 39001 reclamații și a aplicat amenzi

contravenționale operatorilor economici din sectorul energiei,

în valoare totală de 37.293.684 lei

 

În anul 2022, am primit și am soluționat în cadrul autorității un număr de 39001 reclamații formulate de persoane fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor prestate de operatorii economici din sectoarele energiei electrice și gazelor naturale dintre care 25974 de reclamații au fost înregistrate în sectorul energiei electrice, iar în sectorul gazelor naturale 13027.

Tendința de adresare a reclamațiilor se menține în creștere față de anii anteriori, prin comparație cu anul 2021, în anul 2022, fiind înregistrată o creștere a numărului de reclamații de 64%, generată de problemele întâmpinate de consumatori în piața concurențială de energie electrică și de gaze naturale, cel mai adesea fiind semnalate aspecte legate de emiterea și facturarea propriu-zisă a energiei electrice și gazelor naturale cu aplicarea schemelor de compensare și a plafonărilor de către furnizori, de contractarea energiei electrice și gazelor naturale, de problemele apărute la racordarea la sistemele/rețelele de gaze naturale/energie electrică a utilizatorilor, inclusiv a prosumatorilor, dar și aspecte legate de instalarea grupurilor de măsurare, precum și de citirea indexului afișat de acestea.

Top 5 probleme reclamate în sectorul energiei electrice

Nr.crt.

Denumire

Număr

1

Facturare energie electrică piața concurențială

14940

2

Contractare energie electrică piața concurențială

2980

3

Prosumator – Aspecte comerciale, contract, reguli de comercializare

1403

4

Citire grup de măsurare

1304

5

Realizare branșament, racord

1302

Top 5 probleme reclamate în sectorul gazelor naturale

Nr.crt.

Denumire

Număr

1

Facturare gaze naturale

9544

2

Racordare la sistemele de gaze naturale

1187

3

Contractare gaze naturale piața liberă

982

4

FUI

773

5

Citire contor

504

Top 5 Furnizori de energie electrică reclamați

Nr.crt.

Furnizor reclamat

Număr probleme

1

ENEL ENERGIE MUNTENIA

5769

2

ELECTRICA FURNIZARE

4160

3

SPEEH HIDROELECTRICA

3998

4

ENEL ENERGIE

3555

5

E.ON ENERGIE ROMÂNIA

1224

Top 5 Furnizori de gaze naturale reclamați

Nr.crt.

Furnizor

Număr probleme

1

ENGIE ROMANIA

4414

2

E.ON ENERGIE ROMANIA

3296

3

ENEL ENERGIE

713

4

ENEL ENERGIE MUNTENIA

706

5

ELECTRICA FURNIZARE

447

Top 5 Distribuitori de energie electrică reclamați

Nr.crt.

Distribuitor reclamat

Număr probleme

1

E-DISTRIBUTIE MUNTENIA

3090

2

DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA

2325

3

E-DISTRIBUTIE BANAT

911

4

E-DISTRIBUTIE DOBROGEA

616

5

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA

506

Top 5 Distribuitori de gaze naturale reclamați

Nr.crt.

Distribuitor

Număr probleme

1

DISTRIGAZ SUD RETELE

1137

2

DELGAZ GRID

274

3

PREMIER ENERGY (FOSTA PETROMDISTRIBGAZE)

172

4

MEGACONSTRUCT

52

5

GAZ VEST

29

Pe parcursul anului 2022, în urma acțiunilor de control efectuate, am aplicat un număr de 2.776 de sancțiuni contravenționale operatorilor economici din sectorul energiei, în valoare totală de 37.193.684 lei.

În domeniul energiei electrice, am aplicat un număr de 2.371 sancțiuni contravenționale, în valoare de 25.723.684 lei, principalele fapte contravenționale săvârșite fiind:

 • Nerespectarea obligației de citire a indexului aparatului de măsură a energiei electrice al clientului casnic, la un interval de maxim 3 luni, în vederea emiterii facturii de regularizare;
 • Nerespectarea prevederilor legale privind racordarea prosumatorilor la rețeaua de distribuție a energiei electrice;
 • Nerespectarea obligației de a transmite furnizorilor indexul echipamentului de măsurare, în vederea regularizării obligațiilor de plată, ca urmare a schimbării efective a furnizorului de energie electrică;
 • Nerespectarea prevederilor legale privind racordarea clienților la rețeaua de distribuție a energiei electrice;
 • Nerespectarea prevederilor legale privind calitatea tehnică a energiei electrice din standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;
 • Integrarea, cu mari întârzieri, în sistemul de măsurare inteligentă (SMI) a contoarelor inteligente instalate la locurile de consum și neasigurarea disponibilității continue a datelor de măsurare a energiei electrice;
 • Nerespectarea obligației de transmitere, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de energie electrică și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;
 • Nerespectarea obligației de a returna clientului final sumele datorate, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii cu decontul final de lichidare, în situația în care se înregistrează un sold negativ;
 • Nerespectarea conținutului facturii de energie electrică;
 • Nerespectarea termenului de 5 zile pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;
 • Nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de energie electrică;
 • Nerespectarea prevederilor legale privind perioada de facturare a energiei electrice;
 • Nerespectarea obligației de a emite facturi aferente consumului de energie electrică conținând schema de sprijin prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021.

În domeniul gazelor naturale, am aplicat un număr de 405 sancțiuni contravenționale în valoare de 11.470.000 lei, principalele fapte contravenționale săvârșite fiind:

 • Nerespectarea prevederilor legale privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
 • Nerespectarea obligației de emitere a avizului tehnic de racordare în termen de 30 de zile de la primirea unei cereri de racordare corecte şi complete;
 • Nerespectarea obligației de gestionare, actualizare şi asigurare a trasabilității documentelor/documentațiilor aferente obiectivelor sistemului de distribuție, inclusiv cu modificările, înlocuirile, reparațiile şi intervențiile efectuate;
 • Nerespectarea obligației de transmitere, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de gaze naturale și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;
 • Nerespectarea obligației de a emite factura cu decontul final de lichidare şi de a o transmite clientului final în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului;
 • Nerespectarea obligației de a emite facturi aferente consumului de gaze naturale conținând schema de sprijin prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021.

ENERGIE ELECTRICĂ

Top furnizori sancționați

NR

Nume furnizor

Valoare sancțiuni (lei)

1

ELECTRICA FURNIZARE

760.000

2

ENEL ENERGIE MUNTENIA

500.000

3

E.ON ENERGIE ROMÂNIA

475.000

4

ENEL ENERGIE

470.000

5

HIDROELECTRICA

365.000

6

CEZ VÂNZARE

90.000

 

Top operatori de distribuție sancționați

NR

Nume operator

Valoare sancțiuni (lei)

1

DEER

2.745.000

2

E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA

2.050.000

3

E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA

1.860.000

4

E-DISTRIBUȚIE BANAT

1.650.000

5

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA

1.200.000

6

DELGAZ GRID

890.000

GAZE NATURALE

Top furnizori sancționați

NR

Nume furnizor

Valoare sancțiuni (lei)

1

CEZ VÂNZARE

500.000

2

E.ON ENERGIE ROMÂNIA

450.000

3

ENGIE ROMÂNIA

400.000

4

ENEL ENERGIE

370.000

5

ELECTRICA FURNIZARE

350.000

6

ENEL ENERGIE MUNTENIA

320.000

Top operatori de distribuție sancționați

NR

Nume operator

Valoare sancțiuni (lei)

1

DISTRIGAZ SUD REȚELE

460.000

2

DELGAZ GRID

180.000

3

EURO SEVEN INDUSTRY

140.000

4

PREMIER ENERGY

50.000

Producători gaze naturale sancționați

NR

Nume operator

Valoare sancțiuni (lei)

1

BLACK SEA OIL&GAS

3.400.000

2

GAS PLUS DACIA

3.400.000

3

PETRO VENTURES RESOURCES

3.400.000

Precizez că ANRE va continua să monitorizeze respectarea prevederilor legale în vigoare pentru a sancționa orice încălcări care afectează consumatorii de energie electrică și gaze naturale.

Dumitru Chiriţă,

Preşedinte al ANRE

26.01.2023

Fisiere atasate