Vizita Comisiei de Reglementare în domeniul Energiei și al Apei din Bulgaria la ANRE

În perioada 26-27 septembrie 2016, în cadrul Acordului de cooperare între organismele de reglementare din Bulgaria și România, semnat în data de 17.02.2016 la Sofia, o delegație a Comisiei de reglementare în domeniul Energiei și al Apei (EWRC) din Bulgaria  efectuează o vizită la ANRE.

Delegația bulgară este condusă de domnul prof. dr. Ivan N. Ivanov, președinte al EWRC, iar din componența acesteia mai fac parte doamna Evgenia Haritonova, membră a Comitetului de reglementare, domnul Plamen Mladenovski, director al Direcției generale energie electrică și termică și doamna Vera Georgieva șef serviciu în cadrul acestei direcții, doamnele Elena Marinova, director Direcția juridică și Radostina Metodieva, șef serviciu în cadrul direcției, domnul Milen Dimitrov și doamna Viktoriya Dzhermanova, experți principali în cadrul Direcției generale pentru gaze naturale, doamna Borislava Petrakieva, expert relații internaționale, precum și alți membrii ai EWRC. Delegația EWRC este însoțită și de domnul Kiril Dimitrov, secretar III al Ambasadei Bulgariei în România.

La discuţii, partea română este reprezentată de domnul Niculae Havrilet, preşedinte ANRE, domnul Emil Calotă, vicepreşedinte ANRE, precum și de directorii generali ai direcţiilor generale Acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice, Reglementări tehnice şi autorizare în domeniul gazelor naturale, Piaţă de energie electrică, Piaţă gaze naturale, preţuri şi tarife reglementate şi de directorul Direcţiei relaţii internaţionale, analiză reglementări.

Principalele subiecte abordate în cadrul discuţiilor privesc procesul de liberalizare a pieței de energie electrică din Bulgaria și experiența ANRE la derularea cu succes a procesului de liberalizare a acestei piețe, armonizarea legislaţiei secundare în domeniul gazelor naturale cu legislaţia europeană și aplicarea prevederilor codurilor de reţea, interconectarea transfrontalieră cu Bulgaria în domeniul gazelor naturale, alocarea capacităților  de interconexiune în cursul zilei pe granița România-Bulgaria, monitorizarea pieței de energie electrică etc.