Actualizarea cadrului de reglementare privind costurile recunoscute la stabilirea tarifelor de distribuție

În activitatea de elaborare a sistemului de reglementări orientat către consumator, noul Comitet de reglementare al ANRE acordă o atenție deosebită îmbunătățirii cadrului de reglementare, transparentizării costurilor care compun tariful de energie electrică, în vederea stabilirii unor tarife corecte la consumatori.

În acest sens, ANRE a demarat procesul de revizuire a modului de determinare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție prestat de operatorii de distribuție concesionari, prin publicarea pe site a două documente de discuție importante, și anume:

  • Propuneri de modificare a Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 72/2013, cu modificările și completările ulterioare, etapa a II-a și
  • Proiect de ordin pentru stabilirea ratei reglementate a rentabilității aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019.

http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee/metodologii-proceduri-tarifare

Prin modificările propuse, ANRE urmărește îndeplinirea mai multor obiective importante menite să asigure creşterea gradului de transparenţă în procesul de stabilire şi aprobare a tarifelor de distribuţie, precum și evitarea includerii în aceste tarife a unor costuri nejustificate.

De asemenea, la stabilirea valorii ratei reglementate a rentabilităţii propuse și pentru respectarea prevederilor din legislația primară, ANRE a avut în vedere atingerea unui optim între menținerea interesului realizării investițiilor necesare asigurării calității serviciului de distribuție a energiei electrice, inclusiv prin scăderea numărului de întreruperi în alimentarea cu energie electrică și asigurarea unui nivel rezonabil al profiturilor operatorilor de distribuție concesionari.

Modificările propuse au în vedere următoarele:

  • stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție astfel încât să se asigure un profit rezonabil pentru operatorii de distribuție, conform cerințelor legii;
  • o alocare echitabilă a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei peste ţintele stabilite de autoritatea competentă, între operatorul de distribuţie şi beneficiarii serviciului de distribuţie;
  • limitarea includerii în tarife a costurilor aferente prestărilor de servicii efectuate de firme afiliate distribuitorilor;
  • returnarea cât mai promptă către consumatori a câștigului de eficiență obținut de operatorii de distribuție;
  • creșterea nivelului de investiții în rețelele electrice de distribuție realizate de operatorii de distribuție concesionari, în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciului de distribuţie şi reducerii pierderilor în reţele prin aplicarea diferențiată a ratei reglementate a rentabilităţii pentru categoriile de investiții aprobate/realizate;
  • realizarea investițiilor de către operatorii de distribuție concesionari la nivelul prognozat;
  • intensificarea şi diversificarea măsurilor în vederea reducerii pierderilor în rețelele de distribuție (reducerea costurilor aferente consumului propriu tehnologic).

 

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

 

 

Fisiere atasate