Modificarea condițiilor privind racordarea la rețelele electrice de interes public

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor rețelelor electrice de interes public, ca urmare a evaluării aspectelor practice rezultate din aplicarea prevederilor cadrului de reglementare actual privind racordarea la rețea,  Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în şedinţa de astăzi, modificarea și completarea Regulamentului de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Dintre principalele modificări aprobate în scopul îmbunățirii condițiilor de acces la rețelele electrice de interes public și reducerii costurilor cu racordarea, menționăm următoarele:

  • modificarea definițiilor instalației de racordare și a tarifului de racordare din Regulament, în sensul excluderii contorului de energie electrică din componența instalației de racordare, respectiv a costului acestuia din tariful de racordare;
  • stabilirea unui termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizației de construire a instalației de racordare, pentru încheierea contractului de execuție a instalației de racordare în situația în care utilizatorul solicită explicit operatorului de rețea, în scris, încheierea acestui contract de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat;
  • implementarea unor prevederi clarificatoare referitoare la documentele ce condiționează emiterea avizelor tehnice de racordare pentru utilizatorii care solicită racordarea la rețelele electrice aparținând operatorilor de distribuție, alții decât cei concesionari, emise de operatorul rețelei electrice din amonte;
  • completarea cu dispoziții referitoare la condiţionarea emiterii avizului tehnic de racordare a organizării de șantier pentru construirea ansamblului de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale de constituirea unei garanții de tip depozit escrow pentru garantarea finanțării integrale a realizării rețelei electrice necesare racordării utilizatorilor individuali;
  • prevederea obligației operatorului de distribuție de a restitui cota din contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de realizare a rețelei electrice de interes public, în cazul ansamblurilor de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, în maximum 30 de zile de la data îndeplinirii condiției ca pentru 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblu să fi fost depuse cereri individuale de racordare înregistrate la operatorul de distribuţie concesionar.

Prin introducerea noilor modificări, ANRE are în vedere eficientizarea activității operatorilor de rețea, eliminarea riscului nerealizării rețelei electrice necesare racordării utilizatorilor individuali din cadrul ansamblurilor de locuințe, evitarea prelungirii nejustificate a perioadei premergătoare realizării efective a instalației de racordare, precum și reducerea costului cu racordarea suportat de utilizator.  

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

București, 27.06.2018

* * *

În cadrul activității de informare pe care ANRE o desfășoară în mod constant cu privire la drepturile consumatorilor, vă informăm că, în prezent, toți clienții casnici au dreptul să își schimbe furnizorul de energie electrică și să încheie contracte de furnizare ȋn regim concurențial. 

Prin linkul alaturat http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife, clienții finali casnici au posibilitatea accesarii directe a comparatorului de preț pentru ofertele de furnizare a energiei electrice  în care furnizorii concurențiali își încarcă datele referitoare la ofertele practicate, având astfel posibilitatea să facă o comparație între prețurile din ofertele furnizorilor concurențiali și tarifele aplicate de furnizorii de ultimă instanță obligați.  

Fisiere atasate