COMUNICAT 

privind situaţia cererilor de decontare depuse la ANRE

                            în conformitate cu prevederile OUG nr.118/2021 şi OUG nr. 27/2022

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2021, cu modificările și completările ulterioare, situaţia cererilor de decontare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, se prezintă astfel:

 • număr total societăţi care au depus cereri – 70,
 • număr total cereri depuse – 284,
 • număr total cereri aprobate – 135,
 • număr total cereri neeligibile – 38,
 • suma totală transmisă către ME – 638,807,381.48 RON,
 • valoare totală cereri neeligibile – 7,614,497.99,
 • valoare totală solicitată – 646,421,879.47 RON.

Diferența de 111 de cereri depuse pentru decontare, se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative, solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

În continuare prezentăm situaţia cererilor de decontare, defalcată pe fiecare lună în parte:

Noiembrie 2021

 • energie electrică: număr cereri aprobate – 15, număr cereri neeligibile – 5, suma transmisă către ME – 1,251,996.91RON, valoare cereri neeligibile – 0, valoare totală solicitată – 1,251,996.91RON;
 • gaze naturale: număr cereri aprobate – 16, număr cereri neeligibile – 10, suma transmisă către ME – 6,265,836.29RON, valoare cereri neeligibile – 1,561,809.84 RON, valoare totală solicitată – 7,827,646.13 RON;

Decembrie 2021

 • energie electrică: număr cereri aprobate – 17, număr cereri neeligibile – 1, suma transmisă către ME – 11,629,620.56 RON, valoare totală solicitată – 11,629,620.56 RON;
 • gaze naturale: număr cereri aprobate – 15, număr cereri neeligibile – 7 , suma transmisă către ME – 33,055,288.72 RON, valoare cereri neeligibile – 2,720,533.86 RON, valoare totală solicitată – 35,775,822.58 RON;

Ianuarie 2022

 • energie electrică: număr cereri aprobate – 15, număr cereri neeligibile – 1, suma transmisă către ME – 101,202,383.67 RON, valoare totală solicitată – 101,202,383.67 RON;
 • gaze naturale: număr cereri aprobate – 9, număr cereri neeligibile – 5, suma transmisă către ME –  42,505,296.04 RON, valoare cereri neeligibile – 3,260,686.03 RON, valoare totală solicitată – 45,765,982.07 RON;

Februarie 2022

 • energie electrică: număr cereri aprobate – 18, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME –  270,167,798.23 RON, valoare totală solicitată –  270,167,798.23 RON;
 • gaze naturale: număr cereri aprobate – 12, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 22,408,187.46 RON, valoare cereri neeligibile -71,468.26 RON, valoare totală solicitată – 22,479,655.72 RON;

Martie 2022

 • energie electrică: număr cereri aprobate – 11, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME – 138,986,353.91 RON, valoare totală solicitată – 138,986,353.91 RON;
 • gaze naturale: număr cereri aprobate – 7, număr cereri neeligibile – 2, suma transmisă către ME –  11,334,619.69 RON, valoare totală solicitată –  11,334,619.69 RON.

De asemenea, putem comunica faptul că:

 • au fost operaționalizate machetele de regularizare pentru perioada 01 Noiembrie 2021 – 31 Martie 2022, în vederea regularizării sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, în conformitate cu prevederile OUG nr.27/2022;
 • începând de astăzi, 28.06.2022, Platforma informatică prin care vor fi operaționalizate machetele corespunzătoare perioadei 01 Aprilie 2022 – 31 Martie 2023, în conformitate cu prevederile OUG nr.27/2022, este funcţională.

Pentru noile machete a fost elaborat „Ghidul de utilizare şi instrucţiuni de completare machete OUG 27/2022 cu completările ulterioare”, ce poate fi consultat în aceeaşi secţiune a spv.anre.ro (Persoane juridice/Monitorizare/Raportare plafonări)

Activitatea Grupului de lucru se desfăşoară normal, în directă colaborare cu operatorii. Numărul de cereri aprobate în ultima săptămână a crescut de la 102 la 134, iar suma totală transmisă către Ministerul Energie de la 376,169,625.93 RON la 638,807,381.48 RON, reprezentând o creştere de aproximativ 59%.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

28.06.2022

 

Fisiere atasate